Vid varje valrörelse blir det trängsel kring vilka frågor som får och tar utrymme. Men det verkar finnas goda förutsättningar att folkhögskolan blir en av dem, skriver Folkhögskolans redaktör Björn Andersson. En startpunkt var under Folkhögskolans dag där riksdagspartiernas åsikter redovisades.

Valåret är här och debatterna lär hetta till framöver.

”Det är valår så nu behöver vi gemensamt mobilisera oss och på ett tydligt sätt kommunicera till politiker och beslutsfattare hur oerhört viktig folkhögskolornas verksamhet är.” Det säger Annica Wallenborg Flynn, verksamhetschef på Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, i ett pressmeddelande. Hon lyfter fram folkhögskolornas värde för kompetensförsörjning, demokratifrågor och för att motverka utanförskap.

Olle Westberg, som är generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, betonar vikten av att försvara folkhögskolornas frihet och att kunna fortsätta erbjuda en mångfald, med allmän kurs, yrkesförberedande utbildningar och kulturella utbildningar.

Temat på Folkhögskolans dag, som nyligen har genomförts, var passande nog demokrati och val. Uppmaningen är att sätta folkhögskolan på agendan när politiker och andra makthavare mobiliserar inför valet.

I samband med dagen redovisade Sveriges folkhögskolor åsikter från åtta riksdagspolitiker.

Sverigedemokraterna vill minska anslaget till folkbildningen med 1,2 miljarder. De vill att allmän kurs ska utgöra en mindre del inom folkhögskolan och att den utbildningen i större utsträckning ska ske inom komvux.

Vänsterpartiet vill öka anslaget per deltagare för att pengarna bland annat ska kunna användas till höjda lärarlöner.

Socialdemokraterna anser att åldersgränsen ska ändras för allmän kurs så att det ska kunna bli ett alternativ direkt efter grundskolan. Intervjuerna från riksdagspolitikerna finns att ta del av på Sveriges folkhögskolors sajt.

Vid varje valrörelse blir det trängsel kring vilka frågor som får och tar utrymme. Men som det verkar finns det goda förutsättningar att folkhögskolan blir ett område. 

En annan viktig del av demokratin är det fackliga arbetet. Det betonar folkhögskollärarna som vi har intervjuat på ombudskurs.