Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Hoten mot demokratin i fokus på Vestlunddagarna

Petra Ridderstad från Löftadalens folkhögskola och Karin Karlsson från Folkhögskolornas serviceorganisation var med på Vestlunddagarna. De sista i ordningen. Foto: Björn Andersson

Folkhögskolans arbete för demokratin är viktigare än någonsin. Det var ett budskap under Vestlunddagarna, som nu har arrangerats för sista gången.
Nu får vi hoppas att någon tar över stafettpinnen, säger Karin Karlsson en av deltagarna.

Vestlunddagarna, de sista i ordningen, arrangerades på Sigtuna folkhögskola i slutet av oktober. Temat och rubriken för dagarna var ”Bilder av makt och maktlöshet – Folkbildningens möjligheter att bidra till gemenskapen i samhället.”

En av deltagarna var Karin Karlsson, verksamhetschef vid Folkhögskolornas serviceorganisation. Hon är mycket nöjd med innehållet på konferensen. Programmet tog upp viktiga framtidsfrågor.

– Det handlar bland annat om tolerans kring demokratibegreppet, pluralism och mångfald. Det måste folkhögskolan och folkbildningen värna om och ta på stort allvar. Vi måste bjuda in och diskutera demokratibegreppet med våra deltagare, lokalsamhället och politiken.

Vad tänker du på?

– Vilka folkrörelser, studieförbund och huvudmän klarar vi av inom folkbildningen till exempel. Tål vi bredden med koppling till demokratibegreppet. Folkhögskolans uppdrag om att stärka demokratin måste vi ta på allvar.

Viktigare än någonsin

Petra Ridderstad, lärare på Löftadalens folkhögskola, är också nöjd med innehållet under Vestlunddagarna.

– Jag tar bland annat med mig vilken enorm klokskap och handlingskraft det finns i folkbildningen. Det visar vi på när vi ses och får tid till reflekterande samtal och naturligtvis genom våra kunniga och inspirerande föreläsare. När man har varit på en sådan här konferens behöver man framkallningstid för att använda insikterna i klassrummet, kollegiet och livet. Hopp om demokratin finns. Men vårt arbete för demokratin är viktigare än någonsin.

Hon talar också om vikten av att lyfta deltagarna på folkhögskolans olika kurser:

– Att stärka tilliten och tilltron hos våra deltagare både för demokratin i sig och för deras roll i ett demokratiskt samhälle. Att de räknas i samhällsdebatten och att deras röst är viktig. Grunden för en framtida demokrati är att alla känner sig delaktiga i det samhälle vi alla lever i. 

Vestlunddagarna startades genom en fond som bildades 2013 då Gösta Vestlund fyllde hundra år. Gösta Vestlund var en känd företrädare för demokrati och folkbildning. Han har bland annat varit elev på folkhögskola, folkhögskollärare, rektor på Tollare folkhögskola och undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. Han gick bort förra hösten, 107 år gammal.

Värdefulla möten

Konferensen i Sigtuna var alltså den sista i serien av Vestlunddagarna.

– Det kommer att behövas andra liknande möten. Behovet finns så jag hoppat att någon tar över stafettpinnen, säger Karin Karlsson.

Petra Ridderstad är av samma uppfattning:

– Det behövs för att uppbringa den kraft som finns inom folkbildningen. Jag tror också att vi behöver lyfta in fler unga och nya röster om deras syn på demokrati, blandat med erfarenheten hos de som jobbat länge med dessa frågor. I detta möte kan en framtida utveckling av vårt demokratiarbete ske

Några av föreläsarna på Vestlunddagarna på Sigtuna folkhögskola var Bernt Gustavsson, folkhögskollärare och professor emeritus i pedagogik vid Örebro universitet, Bi Puranen, forskare vid Institutet för framtidsstudier och Peter Örn tidigare generalsekreterare vid Röda Korset. I dag leder han regeringens kommitté Demokratin 100 år.

Vestlunddagarna arrangerades av Föreningen för Folkbildningsforskning i samverkan med Sigtuna folkhögskola och studieförbundet NBV.