Nu kan alla nominera till styrelsen

Nu kan alla medlemmar i Lärarförbundet Folkhögskola nominera kandidater till styrelsen, till skillnad från tidigare då enbart distrikten hade denna möjlighet.

Maria Holmgren i valberedningen för Lärarförbundet Folkhögskolan.

Nu är det fritt fram för alla medlemmar i Lärarförbundet Folkhögskola att nominera kandidater till styrelsen. 

– Den här nya ordningen är ett sätt att fördjupa och sprida demokratin i vår samrådsavdelning, säger Maria Holmgren i valberedningen.

I den tidigare fackliga organisationen för folkhögskollärare var det enbart distrikten som kunde nominera personer till styrelsen men nu kan också varje enskild medlem föreslå sin favorit. Både lokala klubbar och enskilda medlemmar kan nominera och lämna namnförslag. Nomineringar/namnförslag görs via Lärarförbundet Folkhögskolas webb eller till valberedningens medlemmar.

Om klubben lokalt på en folkhögskola föreslår en person till styrelsen så kan man till exempel som lärare och medlem på den skolan föreslår ytterligare en person.

– Vi vill att medlemmarna får upp ögonen för den här möjligheten att nominera en kandidat säger Maria Holmgren, som är lärare på Birka folkhögskola i Östersund.

Valberedningen ger sitt förslag till styrelse på årsmötet, som nästa gång hålls den 15 mars.

Hur bör en styrelse se ut?

– Den bör representera hela landet. Den bör också spegla medlemmarna när det gäller ålder, kön och etnisk bakgrund.

Nomineringar till styrelsen för samrådsavdelningen Lärarförbundet folkhögskola kan göras till den 5 februari nästa år.

Valberedningens ledamöter är Maria Holmgren, Birka folkhögskola; Helle Dahl, Wendelsberg (sammankallande); Linda Carstedt, Medlefors; Elisabet Schück, S:ta Birgitta; Staffan Kahn, Södra Stockholm; Eva Ogenberg, Nyköping; Sven Gustafsson, Södra Vätternbygden; Johanna Fredriksson, Furuboda.