Tips på nya böcker

Kanske kan någon av dessa böcker vara användbar i ditt jobb?

Inspiration i olika hantverksmetoder och tips på hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta. Det är några ämnen i våra boktips.

Nya perspektiv på lärande – kognitionsvetenskap för lärare av Alva Appelgren (Liber)

Inspiration för att utveckla undervisningen

I den här boken har författaren tittat närmare på fyra olika
villkor för lärande. Arv och miljö, Motivation, Återkoppling och Minnet som behandlas i varsitt kapitel. Dessa villkor beskrivs utifrån forskning om genetik och kognitionsvetenskap och kopplas sedan ihop med befintliga lärandeteorier i svensk utbildning. Här ges också förslag på hur lärare kan använda forskningsresultaten i sin egen undervisning med inspirerande exempel och beskrivningar från olika lärsituationer. Läs om att stötta elevers driv och intressen, memorering, lär med hjälp av alla sinnen, minska ojämlikheten i klassrummet, inre och yttre återkoppling, att bemöta rädslor och låga förväntningar. ”Min förhoppning är att du som lärare här får ta del av forskning som kan utveckla din undervisning”, säger Alva Appelgren.

Utmanande frågeställningar – fördjupa och vässa dina elevers lärande av Martin Renton (Natur & Kultur)

Vässa dina frågeställningar

Martin Renton, lärare, skolledare och författare, vill utmana och inspirera till professionsutveckling och betonar att förändringsprocesser måste ges tid. I hans nya bok är temat utmanande frågeställningar – att ställa effektiva frågor till eleverna för ökat lärande. Han presenterar här en grundläggande, strategisk tankegång tillsammans med modeller, verktyg, exempel och övningar för att använda frågeställningar som ett lärandeverktyg. Förhoppningen är att frågeställningar ska öka elevernas engagemang och motivation, fungera som en form av återkoppling, att eleverna ska gå från kunskap till verklig förståelse och att de är en del av lärandeprocessen som leder till ett fördjupat lärande. Tre goda råd: formulera ett tydligt syfte med frågeställningen, planera din respons och var tyst och lyssna! Boken vänder sig till alla lärare i grund- och gymnasieskolan.

Skapa nya vägar – så kan lärare och skolbiblio­tekarier samarbeta av Sofia Malmberg (BTJ Förlag)

Former för samarbete med skolbiblioteket 

Hur kan lärare och skolbibliotekarier utveckla ett effektivt samarbete? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Sofia Malmberg har lång erfarenhet som skolbibliotekarie och samordnare för skolbibliotek och har skrivit flera böcker i ämnet. Hennes förhoppning med boken är att den ska fungera som en gemensam plattform för lärare och skolbibliotekarier att bli pedagogiska samarbetspartners i undervisningen. I bokens första del behandlas det pedagogiska uppdraget, språkutveckling, medie- och informationskunnighet, professionsrollerna, att samarbeta, det kompensatoriska uppdraget, fysiska och digitala böcker. I del två presenteras metoder och konkreta exempel på undervisningsprojekt. Här finns bland annat lektionstips i samhällskunskap, svenska, matematik och bild.

Tre böcker om hantverk

Hannas blommor & blad – kransar, mandalor, buketter och annat blomsterpyssel av Hanna Wendelbo (Roos & Tegnér)
Kreativa projekt där växter alltid står i centrum. Inspirerande blomsterarrangemang, buketter och kransar att göra själv. Hanna Wendelbo har också gett ut boken ”Hannas blomsterpill & mönsterlek”. Följ henne på
@hannawendelbo.

Tälj! av Hannes Dahlrot och Henrik Francke (Natur & Kultur)
Hannes Dahlrot, finsnickare och bildhuggare, bjuder här på grundläggande träkunskap och kniv- och yxteknik. 30 olika projekt att göra som klassiska krokar, slevar och kaffeskopor till moderna skäggkammar, ätpinnar och bartenderkit.

Broderidrömmar – 20 moderna projekt att brodera av Cristin Morgan (Lind & Co)
Självlärd brodös guidar oss här i klassiskt broderi genom 20 moderna och lekfulla handarbetsprojekt. Boken innehåller mönster att brodera på kläder, kuddar, väskor eller att använda som smycken. Detaljerade bilder och tydliga instruktioner.