Nya boktips från Folkhögskolan

Sex nya böcker som kan inspirera.

Vi har läst böcker om litteraturundervisning, aktionsforskning och utvecklingsarbete. Dessutom tre intressanta böcker om musik på olika sätt.

Mötas i och genom litteraturen

Litteratur­undervisning och interkulturella möten av Lotta Bergman och Eva Bringéus (Student­litteratur)

”Här diskuterar vi vikten av att engagera deltagare i vår tids angelägna frågor och hur vi med hjälp av skönlitteratur kan vidga deras horisont samtidigt som deras förståelse för den egna kulturen, dess normer, värderingar och sätt att leva fördjupas”, skriver författarna i förordet till boken. De presenterar både konkreta undervisningsexempel på arbete med skönlitteratur i heterogena klassrum och resonerar kring teoretiska perspektiv på läsande och lärande. Här betonas lärarens viktiga roll i valet av texter, arbetsformer och i relationen till eleverna. Målet är att skapa trygga klassrum där både lärare och deltagare törs gå utanför sina bekvämlighetszoner. Utrymme ges åt en mångfald av engagerade röster och kritisk reflektion. Boken riktar sig till lärare i svenska och svenska som andraspråk.

Utvecklingsarbete för nytt didaktiskt tänkande

Innovativ design för lärande av Maria Glawe och Staffan Selander (Liber)

Bok sprungen ur mötet mellan en prisbelönad lärare, Glawe, och en utvecklingsorienterad forskare, Selander. De utgår i den här boken från ett designteoretiskt perspektiv och fokuserar på att presentera verktyg och strategier för undervisningsutveckling. Hur en teoretiskt förankrad idé kan inspirera till ett framgångsrikt pedagogiskt och didaktiskt utvecklingsarbete. Här kopplas utvecklingsinriktad forskning och ett praktiskt didaktiskt arbete samman. Läs om grundbegreppen i ett designorienterat tänkande, att skapa dynamiska lärmiljöer, konkreta exempel på hur man kan arbeta med undervisning och lärande med fokus på digitala resurser och internationell samverkan över ämnesgränserna. Författarna hoppas inspirera läsarna till att starta nya projekt och utveckla undervisningen för en hållbar framtid.

Konkret om aktionsforskning

Aktionsforskning i undervisningen – från idé till handling av Ulrika Bergmark och Sara Viklund (Student­litteratur)

Den här boken är tänkt att fungera som en guide för verksamma lärare – från förskolan till vuxenutbildningen – som vill genomföra en aktionsforskningsprocess i den egna undervisningen. Här beskrivs hela processen konkret från uppstart och planering, metoder för dokumentation och analys, olika samtalsmodeller, hur barn och elever kan vara delaktiga i processen, handledning och handledarrollen, teoretiska perspektiv på kunskap, lärande och undervisning och betydelsen av förväntningar som bidrar till reflektion och lärande. Praktiska metodavsnitt varvas med teori. Författarna vill belysa hur lärare med stöd av rektorer kan arbeta med aktionsforskning för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bergmark är professor i pedagogik och gymnasielärare, Viklund är gymnasielärare och förstelärare.

Tre böcker om musik

Folkmusik i Sverige 
Gunnar Ternhag och Dan Lundberg (Gidlunds förlag)

Från fäbodrop till folkrock, från jojk till världsmusik. Här beskrivs folkmusikens utveckling fram till i dag. I särskilda avsnitt presenteras samisk musik och folkmusikens förutsättningar i det mångkulturella Sverige. Författarna är musiketnologer.

Tim – Biografin om Avicii
Måns Mosesson (Albert Bonniers)

Biografi om dj:n, musikproducenten och världsstjärnan Avicii som tragiskt tog sitt liv. Här möter vi Tim Bergling via intervjuer med familjen, vänner och musikerkollegor – om hans musikaliska visioner, sökande och psykiska ohälsa.

Ett självporträtt i 154 sånger
Paul McCartney(Bonnier Fakta)

Paul McCartney berättar om sitt liv genom 154 låtar han skrivit. Låttexterna får för första gången sin förklaring och vi får veta omständigheterna när de skrevs och vad han känner för dem i dag. Privata brev, fotografier och utkast bjuds det också på.