Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

»Folkhögskolor har möjlighet att ansöka om stödåtgärder«

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

Riksdagsledamoten Vasiliki Tsouplakis (V) frågade vad utbildningsministern gör för att folkhögskolor ska klara sig genom pandemin. Anna Ekström svarade.

Vasiliki Tsouplakis är riksdagsledamot för Vänsterpartiet

Vasiliki Tsouplakis (V): "Det senaste årets situation med undervisning på distans och inställda konferenser och kortkurser har inneburit ett stort ekonomiskt tapp som inte har kunnat täckas av de statliga krisstöd som har funnits. Det kan röra sig om så mycket som 20 000 förlorade deltagarveckor. Från Vänsterpartiet är vi oroliga för att skolor kommer att behöva göra sig av med lokaler. I förlängningen innebär det försämrade möjligheter för dem att bedriva undervisning på det framgångsrika sätt som de har gjort i över 100 år.

Den pedagogik och det unika upplägg som finns inom folkhögskolorna behövs extra mycket i tider av hög arbetslöshet. Tyvärr tror jag också att många av de gymnasieelever som har studerat på distans kan behöva en plats på en folkhögskola framöver för att ta igen förlorade kunskaper. Därför vill jag fråga ministern hur hon tänker agera för att säkerställa att folkhögskolorna klarar sig igenom pandemin utan stora nedskärningar."

Anna Ekström (s): "Vi har från departementet löpande kontakt med Folkbildningsrådet och med folkhögskolornas olika organisationer. Jag vill också påminna om att många folkhögskolor har möjlighet att ansöka om en hel del av de stödåtgärder som regeringen har vidtagit. Det kan till exempel handla om omställningsstödet till företag som fått minskad omsättning. Vi har också aviserat en förstärkning flera gånger om av folkhögskolornas verksamhet. Dessutom vill jag peka på att vi har vidtagit åtgärder för att tidigarelägga olika former av insatser."

Riksdagen 25 februari 2021