Förbundsmötet beslöt att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

Folkhögskollärarna har fattat det historiska beslutet att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna och bilda en nationell samrådsavdelning inom Lärarförbundet med namnet "Lärarförbundet folkhögskola".

Folkhögskollärarnas förbundsmöte genomförs digitalt, där ombuden sitter hemma vid sina datorer och presidiet i Lärarförbundets lokaler i Malmö. På bilden Carin Larsson samt August Nilsson, vice ordförande respektive ordförande för förbundsmötet.

Av 65 ombud röstade 54 ombud för en samrådsavdelning och 11 ombud röstade emot. Alltså en klar majoritet för Förbundsstyrelsens förslag att lägga ned förbundet och ombilda sig till en nationell samrådsavdelning i Lärarförbundet. För att beslutet skulle bli giltigt krävdes 2/3 dels majoritet, alltså minst 44 röster. Förbundet bildades 1902 under namnet Svenska Folkhögskolans Lärarförening, SFHL. Senare fick det namnet Svenska Folkhögskolans Lärarförbund. År 2016 fick det namnet Förbundet Folkhögskollärarna och blev alltså 118 år.

Omröstningen  blev något thrillerartad då man diskuterade hur röstningen skulle gå till. Förbundsmötet är historiskt då det genomförs digitalt. Ombuden sitter hemma eller på  sin arbetsplats vid datorer och leds av ett presidium som sitter i Lärarförbundets lokaler i Malmö och leds av Carin Larsson  och August Nilsson, valda till vice ordförande respektive ordförande för mötet.  65 ombud var inloggade samt förbundsstyrelse och gäster, totalt ett åttiotal inloggade. Under mötet uppstod emellanåt tekniska problem och svårigheter för ombud att komma in och få ordet eller så fungerade inte. Men som helhet tycks det ha fungerat väl med tanke på att att det är första gången man genomför ett digitalt möte med så många inblandade.

En fråga som uppstod inför omröstningen var hur rösterna skulle räknas om någon avstod från att rösta. En längre diskussion vidtog och gjorde förmodligen ledamöter i förbundsstyrelsen nervösa. Nu blev det inte aktuellt då alla ombud lade sin röst och det blev en klar majoritet för att upplösa förbundet.

Beslutet innebär bland annat att lokalavdelningarna ute på folkhögskolorna döps om till klubbar. En viktig fråga för många medlemmar har varit vad som händer med distrikten, eftersom den organisationsformen inte finns inom Lärarförbundet. En lösning som diskuteras är att skapa regionala råd.