Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

"Felaktigheter om SDs folkbildningspolitik

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

Urban Lundin tycks hellre fokusera på enskilda företrädares utspel än partiets egentliga politik, skriver Cassandra Sundin som svar på Urban Lundins artikel om SDs motion om folkhögskolan.

Cassandra Sundin är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och sitter i Kulturutskottet

Den faktaresistenta debatten från folkbildningsväsendets håll går fortsatt varm. Urban Lundin anser i sin artikel att ”sds riksdagsmotion” vittnar om pinsamma kunskapsluckor. Först och främst är en enskild motion från en enskild riksdagsledamot inte partiets officiella politik. Det är anmärkningsvärt att en före detta rektor vid en folkhögskola innehar en kunskapslucka i en så grundläggande fråga som riksdagens arbetsformer.

Det immateriella kulturarv folkbildningen utgör har historiskt sett varit en viktig del av demokratins utveckling. Som Urban Lundin anför är  sd ett kulturkonservativt parti där svenska och nordiska traditioner ska bevaras och uppmuntras. Vi värnar såväl folkbildning som kulturarv och ser det som högst prioriterat att folkbildningsväsendet får möjlighet och verktyg att bedriva just folkbildningsverksamhet.

De partiföreträdare vilka har mandat att bedriva folkbildningspolitik har otalt många gånger fått förklara och vidareutveckla resonemang, förslag och budget. Oavsett hur många gånger budskapet upprepas tycks den kroniska okunnigheten stå sig stark. Det är oklart huruvida detta faktum är en politisk strategi av rädsla för Sverigedemokraternas utökade väljarstöd, eller ren ovilja att inhämta rätt information.

En ärlig och genuin önskan om att fördjupa sig i ett partis politik på ett visst område är rimligtvis att söka sig till de kanaler där partiets officiella företrädare i sakfrågan kommunicerar sina förslag. Urban Lundin tycks hellre fokusera på enskilda företrädares utspel än partiets egentliga politik. Att exempelvis inte bry sig om skillnaden mellan enskild motion och kommittémotion i riksdagen påvisar det oseriösa i argumentationen.

När en rörelse vars mening är bildning och kunskap, aktivt verkar för att sprida lögner och rädsla hos medborgarna motverkar den sitt eget syfte. Det borde bland andra Urban Lundin fundera över.