Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

»En statlig myndighet bör sköta folkbildningen«

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

– Folkbildningsrådet är en hybridform som inte är bra. Vi vill att en myndighet sköter folkbildningsfrågorna, säger moderaternas kulturpolitiske talesman, Viktor Wärnick, som däremot inte vill se någon politisk styrning av folkhögskolans kurser.

Viktor Wärnick, 29 år, är jurist och riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson för moderaterna och andre vice ordförande i kulturutskottet.

1. Kulturutskottet har beslutat om en extern revision och granskning av studieförbunden, vad innebär det?

– Vi tycker att regeringen bör tillsätta en extern granskning och revision av alla studieförbund som grundligt går igenom alla studieförbunds verksamheter. Vi vill ha en total genomlysning, så vi får klarhet i vad som förekommit vad gäller de bidragsfusk som uppdagats. Det har ju varit ett antal felaktigt redovisade studietimmar och andra typer av bedrägligt beteende. Den självgranskning de gör är inte tillräcklig, dels då de använt olika metoder, dels gjort olika slags gränsdragningar för vilka delar av verksamheten man tittat på.

2. Var det ett enigt utskott som beslöt detta?

– Det stämmer. Sen återstår att se om det blir enighet när frågan avgörs i slutet av april. Vi får lite olika indikationer från olika partier. Men vi tror att vi har en utskottsmajoritet.

3. Hur ska en sådan granskning se ut?

– Vi har inte utformat något förslag hur det ska se ut tekniskt och i detalj utan bara beslutat om en extern granskning där man ser över verksamheten och går igenom alla bidragsberättigade delar. Regeringen har ju en mängd olika myndigheter och revisionsfunktioner att använda sig av.

4. Hur ser du på studieförbunden?

– Vi tycker att de är en viktig del av civilsamhället. Och vi tycker att alla rapporter om de bedrägerier som studieförbunden blivit utsatta för föranleder att man tar det här på största allvar, så att vi återställer legitimiteten för studieförbunden i civilsamhället. Det handlar både om att värna skattebetalarintresset och legitimiteten.

5. Ni vill också att en statlig myndighet ska betala ut och granska statsbidragen till folkbildningen istället för dagens system med Folkbildningsrådet, varför då?

– Vi tror att det krävs ett omtag kring dessa frågor så att vi får mer tydlighet, transparens och kontroll över skattebetalarnas pengar. Vi tror att det skulle bli bättre ordning och kontroll jämfört med idag.

6. Folkbildningsrådet fungerar i praktiken som en myndighet idag med en styrelse av politiker, bland annat från moderaterna, vad skulle bli annorlunda med en statlig myndighet?

– Vi tycker att den hybridform som är nu, att man är både en intresseorganisation och att man administrerar skattemedel, inte är bra. Vi vill göra om så att det är en myndighet som sköter dessa frågor. Det är därför vi också föreslagit det till riksdagen.

7. Ska det vara en egen statlig myndighet för folkhögskolan och en för studieförbunden?

– Den tekniska uppdelningen har vi inte lagt några förslag om. Det skulle kräva en utredning som regeringen får tillsätta – om vi skulle få igenom ett sådant förslag. Idag har vi inte majoritet för det i riksdagen. Men skulle det bli så är det upp till regeringen att organisera hur det ska se ut. Där har vi i dagsläget inte någon stark principiell åsikt i frågan.

8. En Sverigedemokrat har lagt en riksdagsmotion om att utreda en nedläggning av folkhögskolan och att studerande på folkhögskola inte ska få csn. Hur ser du på det?

– Det får stå för Sverigedemokraterna. Det är inget förslag vi har i våra kommittémotioner och är inget vi driver. Att gå in i ett hypotetiskt resonemang om hur eventuella budgetutfall skulle se ut efter ett val och blanda in Sverigedemokraterna på det sätter tycker jag inte är riktigt rätt. Vi moderater har inga sådana förslag och kommer inte heller gå fram med några sådana.

9. Ska staten styra vilka kurser folkhögskolan ska ha?

– Jag tycker generellt att frihet ska råda och att det inte ska vara politisk styrning. Oavsett om det gäller kulturpolitik, folkbildningspolitik eller andra områden så ska politiker inte vara inne och bestämma utformningen. Det ska råda armslängds avstånd. Om politiken är inne och bestämmer exakt utformning på hur det ska se ut på till exempel utbildningsväsendets område är vi inne på en farlig väg.

.10 I riksdagen har sd motionerat flera gånger om ta bort allmän kurs i folkhögskolan och att skära ned bidragen till folkhögskolan med 770 miljoner kr, hur tänker du kring sådana förslag?

– Återigen, Sverigedemokraterna får svara för sin egen politik. Vi har inte några sådana förslag som vi driver i riksdagen. Var och en får svara för sina egna förslag. Jag ska inte lägga ord i mun på vad ett annat parti tänker och tycker. Det får, i det här fallet, Sverigedemokraterna i kulturkommittén svara för.