"Det är enkelt att avskaffa demokratin i Sverige"

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

- Ett populistiskt parti som får majoritet i Sveriges riksdag kan enkelt avskaffa de demokratiska och mänskliga rättigheterna i grundlagen om det vill. Det säger juristen Stellan Gärde som arbetat som ombud i 35 år i svenska domstolar och EU-domstolen.

Stellan Gärde har varit kommisionär och styrelseledamot i internationella Juristkommissionen i Geneve. Han är ordförande i organisationen Apply Human Rights.

1. Du säger att det är enkelt att avskaffa demokratin i  Sverige. Hur då?

– Om vi får en tillfällig majoritet i riksdagen som tycker att nysvenskar och nationella minoriteter inte ska ha samma rättigheter som andra svenskar kan man enkelt införa det. Det behövs bara två beslut i riksdagen med enkel majoritet: efter ett ordinarie val och efter ett mellanliggande extraval. Om den populistiska majoriteten fortfarande har 51 procent efter extravalet kan de ta ett nytt beslut i riksdagen och avskaffa de grundläggande reglerna om mänskliga rättigheter och demokrati.

2. Vi skulle alltså kunna få  en polsk utveckling?

– Absolut, och formellt sett är vi inte alls långt ifrån den polska funktionen. Idag kan regeringen, om den vill, fullständigt befolka Domarnämnden med sitt eget folk, som i sin tur lägger förslag på domare som sedan utses av regeringen.

3. Det är regeringen som idag utser Domarnämnden?

– Ja, både nämnden och domarna. Reglerna ligger väldigt nära det som Polen gör idag. Tidigare tillsattes dessutom alla högre tjänstemän av riksdagen, generaldirektörer och andra. Men det flyttades över till regeringen. Riksdagen behöll ingen makt att utöva tillsyn av förfarandet. Om vi får en populistisk regering kan den utse vem som helst som ska ta hand om vår rättssäkerhet. Jag tycker att riksdagen borde ha behållit någon typ av vetorätt mot tillsättningar som den anser är olämpliga.

4. Varför är det viktigt att domstolar och myndigheter är självständiga?

– Om en politiker kan blanda sig i dömandet finns det risk för att dömandet sker utifrån vilken politisk uppfattning man har. I ett land med socialistisk majoritet kan man förtrycka den borgerliga majoriteten, eller tvärtom, en högerregering kan ta ifrån alla socialister deras grundläggande rättigheter om man har kontroll över domstolarna. Man kan sätta alla i fängelset om man politiskt tycker att de borde sitta där. Se på Turkiet eller Ryssland.

5. I USA är domare politiskt tillsatta, är demokratin mer utsatt där?

– I USA är domarna valda utifrån sin kompetens, även om en del är öppet emot demokrater eller republikaner. Domarna kan sin konstitution och är ganska tuffa med att tillämpa den. När President Trump införde migrationsbestämmelserna blev de ogiltigförklarade därför att vissa domare ansåg att de stod i strid med konstitutionen. När hände något sådant i Sverige?

6. Hur ser det ut i länderna i vårt närområde?

– I Finland finns det en regel som säger att om man ska ändra grundlagen måste det först till ett riksdagsbeslut, därefter ett val. Det andra beslutet ska tas med kvalificerad majoritet, dvs trefjärdedels majoritet. I Norge har man en regel som säger att grundlagen inte får ändras i de grundläggande frågorna som statsskick och demokrati, utan de får bara ändras i detaljer.

7. Vad beror det på att vi har så svagt skydd i Sverige?

– Skandinavien och England är historiska folkmaktsstater. Folkmakten ska ha frihet att bestämma det som folkmakten vill. Grundlagsreglerna har setts som en begränsning av den politiska demokratin. Tidigare hade man starka folkrörelser som var väl förankrade i alla generationer. Om man skulle upphäva demokratiska värden som yttrandefrihet, demonstrationsfrihet och organisationsfrihet hade det mött ett oerhört starkt motstånd. Men nu reagerar väljarkåren utifrån andra politiska och ideologiska värderingar där starka populistiska rörelser kan ta över. Då uppstår behovet av en broms i systemet mot avskaffandet av demokratin.

8. Är vi inte skyddade av EUs konventioner?

– Om Sverige vill lämna EU, Europarådet och struntar i FNs regler, så gör man ju det. Det är ingen som kan ockupera oss för det.

9. Hur ska man göra för att skydda demokratin?

– Ett sätt är att göra som Finland: att bägge besluten om grundlagsändring tas med kvalificerad majoritet med ordinarie val emellan. Alternativet är det tyska systemet, som ligger nära Norge: man skriver in i grundlagen att vissa grundläggande regler inte går att ändra. Och så måste man lägga till att den regel som reglerar detta inte heller går att ändra.

10. Det ska helt  enkelt vara otillåtet att avskaffa  demokratin?

– Ja, att man säger att den svenska statens grund är demokratisk. Man borde också se över reglerna för utnämningen av Domarnämnden. Den borde tillsättas av riksdagen. Till exempel borde en kvalificerad majoritet i ett utskott vara den som utser nämnden. Sen kan den ge regeringen möjlighet att besluta utifrån nämndens förslag. Men den borde vara garanterat oberoende av regeringen.