Sök

Chefoskopet ska minska sjukfrånvaron

”Min uppfattning är att vi fick ut väldigt mycket av den lilla insats vi gjorde”, säger Malin Lindberg, skolchef för grund- och förskola i Vårgårda Foto Julia Pettersson

• Tillsätt en digitaliseringsstrateg.
• Gör en översyn av gemensamma processer och rutiner.
• Skapa en bättre dialog mellan tjänstemän och politiker.
• Förbättra introduktionen för nya rektorer.
Fyra konkreta punkter i den handlingsplan som tiotalet rektorer i Vårgårda kommun jobbat fram i ett pilotprojekt med hjälp av Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet.
– Min uppfattning är att vi fick ut väldigt mycket av den lilla insats vi gjorde. Handlingsplanen har till stora delar redan påbörjats, säger Malin Lindberg, skolchef för grund- och förskola i Vårgårda

Att Vårgårda blev ”testort” för landet berodde bland annat på att representanter för kommunen tidigare haft en bra dialog med Suntarbetsliv. Malin Lindberg såg som tämligen ny på sitt jobb att det också fanns många fördelar med att tacka ja till erbjudandet att bli pilotprojekt.

– Rektorsjobbet är väldigt komplext. Vi har haft ganska stor omsättning på rektorer och jag såg det som en bra möjlighet att dels lära känna våra rektorer lite bättre och att också underlätta rekryteringen av nya chefer.

Rektorsgruppen har använt Chefoskopets metoddel för att kartlägga och analysera chefernas faktiska arbetsförutsättningar.

Målet har varit att förbättra rektorernas organisatoriska förutsättningar och att öka hälsan/minska sjukfrånvaron inom de medverkandes arbetsplatser.

Under fem workshops i fjol höst riktades fokus på i första hand tre frågeställningar.

Hur ser balansen ut mellan krav och resurser? Hur och vad används arbetstiden till? Hur fungerar rektorernas kommunikationsvägar.

– En tydlig insikt blev att rektorerna har i stort sett likvärdiga uppgifter vare sig man arbetar på förskola eller med grundskolans senare år. Här sitter 10-12 rektorer och gör samma sak. Vi insåg att vi måste förarbeta och hjälpas åt mer. Gemensamma processer kan centraliseras och vi ska utveckla digitala lösningar för att öka effektiviteten. En del av ”lullet” kan tas bort från rektorns arbete, säger Malin Lindberg.

Rektorsgruppen har använt Chefoskopets metoddel för att kartlägga och analysera chefernas faktiska arbetsförutsättningar.

Under Chefoskop-perioden fanns sedan tidigare också en UL-utbildning – som står för ”Utvecklande ledarskap” – inlagd för rektorerna.

– Den passade bra in med de nya erfarenheter vi fått. Det var svårt att veta vad som gett vad när vi skulle utvärdera effekterna av projektet. Bättre samverkan och ökad prestigelöshet var något som närmast unisont fördes fram som positiva effekter.   Temat att satsa på rektorerna har varit väldigt bra – och vi tror att det hjälper oss mot målet att få chefer att stanna, säger Malin Lindberg.

4 PUNKTER SOM DELTAGARNA SAMLADES KRING

 1. Att anställa en digitaliseringsstrateg som ska stå för kvalitetssäkring och kompetensutveckling inom IT-sektorn.
  – Den personen är redan tillsatt, säger Malin Lindberg.

 2. Göra en översyn av gemensamma processer och rutiner.
  – Det kan gälla att hitta en struktur för att underlätta hanteringen av gemensamma processer, att skapa checklistor så att inget tappas bort under året. Det arbetet pågår hela tiden.

 3. Skapa en bättre dialog mellan politiker och tjänstemän.
  – Vi vill ge en bild till politiker om vad vi jobbar med, så att de får en god insyn i verksamheten. Vår ambition var att alla rektorer skulle få möjlighet att berätta kortfattat om just sin enhet genom att lyfta såväl fakta, guldkorn som utmaningar.  Tanken är så klart att det ska ge en samsyn kring det som är bra och vilka utmaningar vi står inför. Coronan satte stopp för ett möte i våras men under hösten finns planer på att fortsätta dialogen.

 4. Förbättra och utveckla introduktionen av nya rektorer.
  – De som kommer ska känna trygghet genom exempelvis uppdaterade kontaktlistor och aktuella kommunfoldrar med namn, foto och funktion. Det ger i sig en bättre arbetsmiljö och effektivare introduktion, Det jobbet pågår, säger Malin Lindberg.