Rektorn: Bra med besked om att nya timplanen dröjer

Råsundaskolans rektor Susanna Franzén.

Skolverkets förslag på reviderade timplaner bereds inom Regeringskansliet, men kommer inte att träda i kraft till höstterminen 2022. Skolorna får därför planera utifrån de timplaner och bestämmelser som gäller nu. Det är lika bra, tycker Råsundaskolans rektor Susanna Franzén.

– Skönt att få tydliga besked, säger Susanna Franzén, rektor på Råsundaskolan i Solna, en kommunal F–9-skola med 1200 elever.

Den här tiden på året ser hon över bemanningen på skolan och är lättad över beskedet.

– Hade regeringen klubbat igenom en förändrad timplan nu och nya regler hade börjat gälla i höst hade det blivit stressigt att hinna anpassa tjänsteunderlaget, konstaterar hon.

– Som rektor vill man ha besked så tidigt som möjligt vad som gäller för att kunna bemanna skolan efter behov. Gärna besked under hösten året innan förändringen ska träda i kraft, eller allra senast tidig vår.

Det var för två år sedan, 2020, som Skolverket fick regeringens uppdrag att se över timplanerna för att skapa en bättre balans mellan undervisningens innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne i timplanen.

Elevens val föreslås tas bort

Utifrån den befintliga timplanen har Skolverkets revidering gått ut på att minska den så kallade stoffträngseln i relation till hur det ser ut i dag.

I sitt förslag föreslår Skolverket bland annat att elevens val tas bort och att denna tid fördelas till de ämnen och stadier som har ett behov av mer reglerad undervisningstid. Timmarna fördelas framför allt till de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena, men i viss mån också till de praktisk-estetiska ämnena.

Varför beredningsarbetet dröjer, eller när regeringens förslag för ny timplan kommer att presenteras, går inte att få svar på i dag. Skolminister Lina Axelsson Kihlbloms (S) pressekreterare på utbildningsdepartementet skriver att ”mer kan behöva göras för att anpassa timplanen och att regeringen därför kommer att återkomma när det gäller Skolverkets förslag på ändringar”.

Läs mer i tidningen Ämnesläraren: Beskedet: Nya timplanen införs inte i höst