Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

”Skolan är ingen allmän plats”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Det finns inga regler för hur skolor ska förhålla sig till företag som vill komma och sälja produkter som foton, tröjor och studentmössor. Om det inte finns en policy ligger beslutet hos skolledaren.

– Skollagen innehåller inga paragrafer om den typen av kontakter, konstaterar Anna Tammelin, jurist på Skolverket. De ligger utanför den egentliga verksamheten och det är rektorn som bestämmer vilka som släpps in, om inte huvudmannen har en policy. Skolan är ingen allmän plats som alla har tillträde till. Men det finns några bestämmelser som kan inverka på beslutet att säga ja eller nej till företagen, menar Anna Tammelin.

• Eleverna har rätt till trygghet, studiero och ordning – så frågan är om företagen stör det vanliga skolarbetet.

• Det ska inte kosta något att gå i skolan – å ena sidan tvingas ingen köpa produkterna, å andra sidan kan grupptrycket kännas hårt.

• Skolan ska samverka med det omgivande samhället – men måste inte göra det med alla.

• Slutligen ska ingen elev utsättas för ensidig påverkan – men när det gäller besökare brukar den regeln mest anses ha bäring på de politiska partierna, som ska behandlas lika när de vill besöka skolor inför valen.

– Man kan inte dra en parallell till företag och hävda att till exempel samtliga fotoföretag ska bjudas in om ett får komma. Det skulle bli jätterörigt för rektorerna och eleverna att släppa in alla, säger Anna Tammelin.