Sök

”Medarbetarna ska bli sina bästa jag”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Tydlighet. Omsorg. Närvaro. Det är mottot i Petronella Panerus ledarskap.
– Det viktiga är att få med alla medarbetare, säger vd:n för en av Sveriges just nu framgångsrikaste reklambyråer om konsten att få en verksamhet att lyfta.

Varje dag brottas Petronella Panerus medarbetare med frågan: hur få människor att ta till sig budskapet? Inte olikt skolans utmaning: hur få elever att ta till sig kunskap?

Petronella Panerus är vd för reklambyrån ÅkestamHolst och Sverigechef för byråns moderbolag, kommunikationskoncernen NOA. Att leda en så überkommersiell och tävlingsinriktad verksamhet som en reklambyrå kan verka väsensskilt från att leda en skola, men faktum är att det finns många gemensamma nämnare. Du leder medarbetare, vars uppgift är att trovärdigt förmedla budskap, kunskap, och gärna få mottagarna att tänka vidare på det samt guida dem – elever respektive konsumenter – till konklusion och aktion.

– Jag ska vara den som förser medarbetare med stöd, råd och utveckling. Så att de blir ”sina bästa jag”. Jag ser mig som en möjliggörare, säger hon.

Den internationella kommunikationskoncernen NOA har en handfull byråer i Sverige som tillsammans har en personalstyrka på 320. Sverigekontoret styr hon via sex byråchefer och sin ledningsgrupp. Reklambyrån, som hon själv är vd för, har 80 medarbetare. Hittills har hon haft lönesamtal med alla, men lägger nu om det till att varje medarbetarslag, strateger, kreatörer, projektledare, m fl, ska ha det med sin ”skråchef”.

– Det blir för många. Och skråcheferna behöver också få ett större ansvar för sin personal.

Petronella Panerus har varit vd för kommunikationsbolag i tio år.  Upp till 35-40 medarbetare kan man vara direkt arbetsledare för, konstaterar hon, sedan krävs det mellanchefer. Ändå är det viktigt för henne som högsta chef att vara ute på golvet, bli sedd av alla medarbetare.

– Ingenting övertrumfar en ledares fysiska närvaro i vardagen. Det handlar lika mycket om att finnas till hands när det uppstår problem, som att se och uppmärksamma de medarbetare som inte tar för sig. En bra början är att schemalägga den vardagliga närvaron till åtminstone 50 procent av arbetstiden, säger hon.

En styrka är förmågan att vara både i och utanför gruppen, tillgänglig och närvarande i den dagliga verksamheten, men med viss distans för att kunna fatta även svåra beslut:

– Jag tänker på det som att jag ser byrån ovanifrån, där jag ser gröna och röda lampor blinka. När de röda lamporna lyser så tar jag tag i dem direkt. Det är superviktigt.

Hon poängterar det: direkt. Som ledare signalerar du något med allt du gör och allt du INTE gör, inte bara till den medarbetare det gäller utan till hela företaget. Tydlighet är A och O. På sätt och vis är det hur du hanterar konflikter som avgör vilken ledare du är, vilken kultur du bygger. När något eller någon inte funkar är det täta och ärliga samtal som gäller: Vad är problemet? Varför? Hur kan vi få det att fungera?

– Det får ta den tid det tar. Ibland vänder själva samtalet stämningen. Men att vara tydlig och ärlig är superviktigt. Och förstås att visa omsorg för medarbetaren. Vet du att din chef vill dig väl blir även svåra beslut enklare.

Det är i sig ett krav på en ledare: att vilja sina anställda väl, oavsett om de har sin framtid i organisationen eller inte. Det lönar sig alltid, menar hon, och berättar hur medarbetare hon sagt upp för flera år sedan i dag hör av sig med glädje.

Är man tydlig, både med verksamhetens arbetsplatskultur, värderingar och resultatmål, skapar man en gemensam bottenplatta som man sedan kan hänvisa till när problem kommer. På en reklambyrå handlar det om personal som trots allt kan välja, men när hon tänker på en skolledares situation blir hon tyst en lång stund. Elever, föräldrar, personal, huvudman, staten …

– Det är väldigt många stakeholders, en väldigt utsatt och svårnavigerad roll, säger hon betänksam.

Allt ledarskap är på sätt och vis ensamt. Men alla behöver vänner och sparringpartners. Vilka är det i hennes ledarskap, om hon är noga med distans på byrån?

Byråns grundare, som jobbar kvar så där lite ovanpå, är en ”bästa kompis”, en annan är en vän som också är vd men i en annan bransch. Men hon beskriver också finanschefen och den kreativa chefen som dem hon kan ”kroka arm med”, högst ansvariga för sina expertområden.

– Det moderna ledarskapet är det delade. Man behöver vara två så att man kan växeldra.

Hur man lär sig det?

Petronella Panerus vet inte om ledarskap är något man kan lära sig direkt.

– Det är en övning varje dag. Jag har lärt mig genom mina misstag. Jag tror att jag har nytta av min personlighet som är introvert. Det hjälper mig att hålla distans, att reflektera. Det är superviktigt att känna sig själv och att vara tydlig med hur man fungerar gentemot dem man leder, säger hon.