Sök

”Enskilt samtal om psykisk ohälsa varje termin”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Ett enskilt hälsosamtal om psykisk hälsa varje termin för alla elever. Det ska varje elev ha rätt till, vill Sveriges elevråd, SVEA.
– Det är en investering i bättre skolresultat, säger Jennie Gustafsson ordförande för SVEA.

Foto: Sveriges elevråd - SVEA

Elevhälsa har varit en av Sveriges elevråds kongressvalda fokusfrågor under både 2018 och 2019. Organisationen har ett särskilt uppdrag från medlemmarna att jobba med den.

– Det är en stor grej för våra medlemmar, säger Jennie Gustafsson, ordförande.

– Det skolan misslyckas med är att fånga upp elever tidigt, det förebyggande arbetet är viktigt.

Jennie Gustafsson menar att vuxna underskattar tonåringars situation och förmåga att hantera psykiska bekymmer eftersom de kan verka bagatellartade för den vuxne. Tonåren är en omdaningstid från barn till vuxen, som i sig är både fysiskt och psykiskt arbetsam. Världen öppnas upp på ett nytt sätt; full av intryck, ställningstaganden och krav på reflektion. Inför allt detta är tonåringar nybörjare.

– Vuxna tar inte alltid deras problem på allvar. Men för ungdomarna är problemen allvarliga för de vet inte hur de ska hantera kriser. För dem är det första gången, säger Jennie Gustafsson.

Dessutom är hjärnan inte färdigutvecklad:

– Unga har svårare att bromsa panikångest och sådana känslor. Den delen av hjärnan utvecklas först i 20-årsåldern, säger hon.

Det finns ju fysiska hälsokontroller i elevhälsan, så varför inte även ett tillfälle att stämma av sin psykiska hälsa med en kurator? tycker Jennie Gustafsson. Det ska förstås inte göras som en kontroll, utan just ett samtal, som blir ett tillfälle för eleven att lyfta frågor man inte vill ta med någon annan vuxen. För kuratorn blir det en möjlighet att bygga förtroende och avdramatisera detta med  ”att gå och prata med någon”.

Jennie Gustafsson menar att ett förebyggande hälsoarbete måste få pågå hela tiden och vara en del av skolans vardag. Till exempel kan kurator komma in i samhällskunskapsämnet och ta ett pass om vilka känslor sociala medier skapar. Elevhälsoteamet kan gå in och ha undervisning om till exempel sömnens roll för hjärnan. Att lära sig värna sin hälsa ser hon som en viktig utbildningsuppgift för skolan. Och då även praktiskt.

– Ibland liknas skolan vid en arbetsplats för elever. Men den är inte som en arbetsplats, vilken som helst. Skolan ska utbilda elever till ett livslångt lärande och ge elever verktyg för att klara sig genom livet, säger Jennie Gustafsson.

– Skolans retorik måste gå ihop med det den låter eleverna praktisera.