Sök

De delar på ansvaret i Huddinges förskolor

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

De har båda jobbat som rektorer inom förskolan i Huddinge i ett antal år, ensamma med det yttersta ansvaret för verksamheten. Men vid årsskiftet kliver Janette Örning Alm och Anette Johansson in i ett funktionellt delat ledarskap – tillsammans ska de leda fem förskolor i Huddinge.

Foto: Ulf Lodin

Vi träffas i ett sammanträdesrum på barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge. Janette Örning Alm och Anette Johansson har avsatt dagen för att jobba med budgeten för det kommande året.

Efter jullovet ska de dela på chefsansvaret i vad som kallas funktionellt delat ledarskap. Janette Örning Alm som rektor och Anette Johansson som enhetschef.

Rektor med det pedagogiska ansvaret och det nationella uppdraget som styrs av skollagen och läroplanen, enhetschefen med det kommunala uppdraget som budget, arbetsmiljö, fastighetsfrågor och kök och städ.

Ingen av dem är underställd den andra och de rapporterar båda uppåt till verksamhetschefen Susanne Fritz.

En tydlig rollfördelning – men med ett gemensamt ansvar för helheten.

Janette Örning Alm och Anette Johansson säger båda att de känner sig väldigt glada och förväntansfulla över att få gå in i en ny typ av ledarskap.

– Det känns fantastiskt spännande och inspirerande med ett helt nytt uppdrag.

– Vi har våra ansvarsområden men också en zon där vi samarbetar och kan ha stor nytta av varandra, säger Anette Johansson.

Janette Örning Alm menar att ensamheten i ett traditionellt rektorsjobb ofta kan vara påtaglig och skapa en känsla av otillräcklighet.

– Som rektor står man ensam med många beslut, så jag tror verkligen på det här sättet att leda. När man jobbar med människor så är det inte sällan komplexa frågor att hantera, allt från personal som hamnar i svårigheter till föräldrar och barn. Där behöver man varandras tankar, att få stöta och blöta, kunna byta perspektiv och tillsammans hitta de bästa lösningarna, säger hon.

Studier kring delat ledarskap har visat att gemensamma värderingar när det gäller verksamheten, förtroende för varandra och prestigelöshet är viktiga ingredienser för att det ska fungera. Hur tänker ni kring det?

– Vi har ju varit rektorskollegor och setts på möten, men är ändå ganska nya för varandra. Under hösten har vi jobbat mycket med att prata ihop oss i chefsgruppen. Vi tror absolut att vi har det som krävs. Att vi känner tillit och har förtroende för varandras kompetens är ju oerhört viktigt. Naturligtvis styr man i grunden på lite olika sätt, och vi behöver resonera oss fram till en samsyn och jag är övertygad om att vi kommer att både berika och utmana varandra i den här konstellationen, säger Anette Johansson.

Janette Örning Alm lyfter fram vikten av att vara mån om att det går bra för chefskollegan.

– Vi har ju båda jobbat som rektorer och har möjlighet att kliva in för varandra. Jag tror att det är viktigt att vi kan bädda för varandra och ge ­varandra tid att landa i de egna frågorna när det behövs. Som rektor hoppas jag få större möjligheter att leda det pedagogiska arbetet. Sen tror jag att vi behöver ta vara på våra olikheter, att låta oss utmanas av varandra. Det är viktigt att kunna försätta sig i situationer där man inte är för bekväm för att kunna utvecklas och göra ett bra jobb, säger hon.

De blivande kollegornas gemensamma förhoppning är att de ska kunna ha ett mer närvarande chefskap, vilket i förlängningen ger positiva effekter på verksamheten.

– Det här ska inte bara gynna oss. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb, vilket naturligtvis gynnar barnen, säger Janette Örning Alm.