Sök

”Att ha logoped kan vara avgörande”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Upptäcka problemen tidigt. Arbeta förebyggande. Kontinuerlig process att förbättra och förfina verksamheten. Tre grundbultar i rektor Gabriella Ekström Filipssons elevhälsoplan för Stordammens skola utanför Uppsala.

Foto: Patrik Lundin

Jag tycker att det är stora skillnader i elevhälsoarbetet nu jämfört med för tio år sedan. Vi upptäcker mer och vi gör det allt tidigare. Särskilt gäller det språkstörningar. Därför är vi en av få skolor som anställt en logoped, det finns absolut behov av den specialistkunskapen, säger Gabriella Ekström Filipsson, som också är styrelseledamot i Lärarförbundet Skolledare.

Hon är ansvarig för en internationell skola med omkring 700 elever från förskola upp till nionde klass. Det är Gabriella Ekström Filipsson som fattar besluten kring elevhälsoarbetet men närmast henne finns också två samordnare som är högst delaktiga i processarbetet.

– Arbetet med elevhälsan är lokalt organiserat. Vi är 13–14 personer som ingår i själva hälsoteamet på skolan. Det är bland annat kurator, speciallärare, skolsköterska, specialpedagoger, skolpsykolog och logoped. Men det finns också en central enhet som vi kan ta hjälp av de gånger det behövs.

– Fast egentligen skulle jag nog säga att alla lärare på skolan är delaktiga. De informeras tidigt för att kunna anpassa verksamheten så snabbt det någonsin går.

Vilken är den svåraste uppgiften för dig när det gäller elevhälsoarbetet?

– Svåraste? Jag kan nog inte peka ut något speciellt. Jag tycker nog att den professionella grupp vi har löser de problem som uppstår. Vissa sociala frågor kan vara mer komplicerade men vi har ett bra samarbete med kommunens socialtjänst.

I en beskrivning av de huvudprocesser som Stordammens skola jobbar med när det gäller kunskapsutveckling och värderingar talar du om att ”bryta traditionella tankemönster”. Gäller det också elevhälsoarbetet?

– Ja, det tycker jag. Vi arbetar väldigt mycket med struktur och rutiner i vår lärmiljö. Schemat är till exempel färgkodat. Svensklektioner är rödmarkerade, då vet eleverna att det är den röda mappen som ska tas med. Andra ämnen har andra färger. Vi har också bildstöd i lokalerna. Allt med syfte att göra lärmiljön mer tillgänglig för alla elever.

Du talar också om att skapa ”bästa förutsättningar” för elevers – och lärares – hälsa. Hur har det märkts hos er på Stordammen?

– Det starka team vi byggt upp med många professioner har gjort att både elever och lärare kan få bättre stöd och hjälp. Det handlar inte alltid om kunskapsproblematik. Nu har vi strukturer och rutiner som absolut har förbättrat situationen för alla på skolan.

De 700 eleverna på Stordammen talar tillsammans ett 20-tal olika språk. Något som ställer speciella krav på elevhälsoarbetet. Skolan får arbeta med tolkar i viss omfattning men i personalen finns också många som talar flera språk.

– Vi har både lärare och kurator som är flerspråkiga, säger Gabriella Ekström Filipsson.

Är det någon särskild typ av problem som är mer förekommande än andra bland Stordammens elever?

– Nej, jag kan inte se något som sticker ut. Det finns snarare lite av många saker.

I flera kommuner talas om neddragning av resurser till skolorna under det närmaste året. Stordammen är inget undantag. Men Gabriella Ekström Filipssons ambition är att det inte ska drabba elevhälsoarbetet.

– Det stramas åt hos oss precis som hos andra kommuner. Vi ökade med två speciallärare på elevhälsan i år och jag vill absolut försöka undvika att dra ned på det området.

Finns det en risk att tvingas välja mellan undervisande personal och elevhälsopersonal?

– Vi behöver i nuläget inte ställa grupperna mot varandra. Vi tittar över organisationen och tror att vi kan hitta ett utökat samarbete mellan äldre och yngre årskurser. Att vi dessutom har stor andel legitimerade behöriga lärare gör att vi kan använda resurserna på ett bra sätt.

Kan ett bra hälsoarbete till och med vara en anledning till att elever och föräldrar väljer just den skolan?

– Ja, delvis kan jag tänka mig det. Att vi har en logoped, som många andra skolor saknar, kan ha varit avgörande i en del fall.