Sök

Andra förutsättningar för ledarskap i förskolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Det ständiga flackandet mellan förskolor gör ofta rektorsjobbet där mer splittrat än i skolan.
– Händer det något akut i en av dina enheter får du släppa allt och åka dit, säger Sarah Thorén, som varit ledare i båda skolformerna.

Foto: Lärarförbundet

Sedan fyra år tillbaka är Sarah Thorén rektor på Frödingskolans högstadium i Karlstad.

– Här finns allt under ett och samma tak. Det gör det lättare att ha gemensamma möten med all personal. Jag kan hålla en röd tråd i mitt ledarskap på ett annat sätt än när jag åkte runt mellan olika förskolor, säger hon.

Även om titeln rektor numera är densamma, har ledarskapet andra förutsättningar i förskolan än det har i grundskolan och på gymnasiet.

Sarah Thorén är lokal facklig ordförande i Karlstad och sitter även i Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse. Hon berättar om sina två år som chef för en av Karlstads kommunala förskolor.

– Jag kunde schemalägga var jag skulle befinna mig, men så hände något akut på någon av de enheter jag ansvarade för. I det läget måste du släppa allt annat och åka dit.

Akuta händelser inträffade varje vecka. Det kunde vara något om ett barn eller en vårdnadshavare. Eller ett personalärende som krävde chefens närvaro.

– Under vintern går det mycket influensa och många medarbetare vabbar. Finns det inte vikarier måste du som rektor till slut rycka ut, säger Sarah Thorén.

Även arbetsmiljöarbetet blir lidande till följd av den kringflackande tillvaron.

– Man har ett arbetsmiljöansvar som man på grund av den splittrade arbetssituationen inte kan följa upp dagligen eller ens veckovis. Mycket forskning visar att en närvarande chef som kan ha täta uppföljningar och se sina medarbetare är en friskfaktor.

Hur gjorde du själv för att hinna med?

– Jag försökte tillbringa minst en dag på varje förskola. Sedan fångade jag upp signaler via arbetslagledare, APT och medarbetarsamtal.

Som rektor i förskolan har du en större utmaning att kombinera chefskapet med det pedagogiska ledarskapet, framhåller Sarah Thorén. Det är svårt att lägga fokus på båda delarna.

– Samtidigt som du har en tuff arbetsmiljö med stora barngrupper ska du jobba med mål och visioner för den pedagogiska verksamheten. Du ska både följa skollagen och uppfylla ditt kommunala ansvar.

Rektorstiteln fick sin juridiska förankring i förskolan den första juli i fjol.

Titelbytet innebär högre status och rätt att gå befattningsutbildning. I många kommuner har det också lett till en utjämning av löneskillnaden mellan rektor i förskolan och rektor i skolan.

– Rektorer i grundskolan har fortfarande några tusen högre i snittlön per månad än rektor i förskolan. Men tidigare kunde även en biträdande rektor i grundskolan ha mer än en rektor i förskolan, och det är inte okej.

I sitt ledarskap i förskolan lutar sig rektor även på sina arbetslagledare, eller biträdande rektorer som de numera kallas även där.

– De har en jätteviktig roll. Men de borde också ha personalansvar, vilket inte alla arbetsgivare ger dem. Utan personalansvar kan de visserligen avlasta rektor i de pedagogiska frågorna, men inte i rektors ansvar för medarbetarna.

Att Sarah Thorén 2013 lämnade förskolan och blev rektor i grundskolan var mest en tillfällighet. Hennes dåvarande arbetsplats i Forshaga kommun hade en gemensam ledningsgrupp för förskola och grundskola. När förskolechefen skulle gå i pension behövde någon av de övriga i gruppen gå in ganska snabbt som ersättare och då var Sarah Thorén den mest lämpliga.

Vilka erfarenheter tog du med dig från förskolan?

– Förskolepersonal är otroligt duktig på att jobba i arbetslag, stötta varandra och vara varandras­ förutsättningar. Det är mycket bra att ha med sig in i grundskolan, där man har en annan kultur och jobbar lite mer ensam.

Hon ser stora fördelar med att rektorer i förskolan och grundskolan har ett nära samarbete. På Frödingskolan har det lett till ett gemensamt förhållningssätt, bland annat i frågor om bemötande. Många av barnen har annat modersmål än svenska och nu finns en gemensam språkpolicy för att underlätta barnens integration från förskoleåldern och vidare upp genom årskurserna.

– Jag är inte säker på att jag hade haft med mig bilden av hur viktigt det är om jag inte också hade jobbat som ledare i förskolan. Som rektor på mellanstadiet och högstadiet finns det en risk att man kan glömma bort de där första åren, säger Sarah Thorén.