Historiskt när skolledarna fick ett och samma förbund

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Maria Rönn, Johanna Jaara Åstrand och Robert Fahlgren applåderar det viktiga beslutet på kongressen. Foto: Sven-Åke Jansson/Lärarförbundet

Den 1 januari 2023 går Lärarförbundet skolledare och Sveriges skolledarförbund samman och bildar Sverige Skolledare. I lördags, den 21 maj, togs det historiska beslutet.
– Nu väntar en intensiv men jätterolig tid för att forma det nya förbundet för Sveriges viktigaste chefer, säger Lärarförbundet Skolledares ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Redan i juni hålls det första gemensamma styrelsemötet, innan en höst när allt ska falla på plats väntar. För skolledarna har det egentligen inte varit några hack fram till lördagens historiska beslut.
– Under arbetet med propositionen, övergångsregler och medlemsomröstningen har vi varit väldigt överens om hur vi vill ha det. Jag tror medlemmarna uppskattar att få ett tydligt skolledarförbund inom Saco-sfären. Vi blir en starkare part i förhandlingar när vi kan gå fram med enad röst, säger Gavelin Rydman.

En av de första frågorna är samarbetsföreningen Facken inom utbildning som också är en del av uppgörelsen. Föreningen ska utgöra en brygga mellan förbunden och kommer att bedriva verksamhet där förbunden gynnas av samarbete, till exempel inom internationellt arbete och politisk påverkan.

– Det är ett spännande arbete att bygga upp en ny organisation. Nu ska vi lära känna varandra, det är viktigt med relationer. Och stämningen både bland medlemmar och förtroendevalda är bara positiv.

Delat ledarskap

När det gäller ledarskapet, vem som ska stå i frontlinjen som ordförande i det nya förbundet, finns en utgångspunkt i övergångsreglerna.
– Det är delat ledarskap som gäller om vi inte kommer överens om något annat. Även det är en sak som vi ska jobba fram under hösten. Jag ser fram emot att tillsammans med Matz Nilsson arbeta med att bygga en ny gemensam facklig styrka i Sverige, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund ser också han fram mot samarbetet.
– För landets skolledare finns många fördelar med den nya organiseringen. Vi blir starkare i vårt företrädarskap såväl lokalt som nationellt och kan via vår spetskompetens driva frågor av stor betydelse för medlemmarna. Samarbetet mellan de två nya förbunden visar på vår gemensamma vilja att samarbeta över professionsgränserna för verksamhetens bästa, säger Matz Nilsson.

Fördelarna med nya organiseringen

Den 1 januari 2023 ska den nya organiseringen vara på plats. Lärarförbundet skolledare och Sveriges skolledarförbund blir Sveriges Skolledare. Samtidigt blir Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund Sveriges Lärare. En ny ordning som man hoppas ska ge fördelar på många områden som exempelvis:

  • större påverkansmöjlighet lokalt och nationellt
  • tydligare röst i skoldebatten
  • successivt bättre avtalslösningar
  • mer effektivt användande av medlemsavgifterna
  • gemensamt fokus på rekrytering av oorganiserade lärare och skolledare
  • bättre medlemserbjudanden för en större medlemskår

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.