Elevernas resultat sköt i höjden – 3 tips för bättre studiero

Sirkka Persson, 53 år.Bor i ägenhet i Vasastan, Stockholm. Jobbar med skolutveckling, arbetsmiljö och ledarskap. Foto: Anders G Warne.

Tryggheten i skolan har alltid varit en hjärtefråga för rektor Sirkka Persson. Nu har hennes arbete prisats för hur Kringlaskolan i Södertälje motarbetat mobbning.

Måns Jenningers minnesfond uppmärksammar personer och skolor ”som i handling visat att alla i skolan har rätt till trygghet och gemenskap”. 

I år premierar fonden Kringlaskolan, en F-9-skola i Södertälje, med cirka 550 elever och 70 anställda. Under 18 år har alla här målmedvetet arbetat med att skapa en trygg arbetsmiljö. Upptagningsområdet är främst stadsdelarna Ronna och Geneta, båda socioekonomiskt svaga områden. 

Men elevernas trivselenkäter ligger stadigt på 97–98 procent. Även studieresultaten talar sitt tydliga språk: 2012 var skolans meritvärde 165,5 poäng, 2020: 225,5 poäng. Under åren har niornas behörighet till gymnasiet varierat mellan 74 procent och 98 procent.

Jag vet hur illa det kan gå om barn inte mår bra i skolan

Som ny rektor arbetade Sirkka Persson hårt för tryggheten, men blev chockad då det ändå uppstod ett mycket allvarligt mobbningsfall. Utredningen visade hur utstuderade eleverna hade varit.

– Det blev ett starkt uppvaknande att det inte alltid är som det ser ut på ytan. Jag vet hur illa det kan gå om barn inte mår bra i skolan.

Anti-mobbningsprogrammen fungerade inte tillräckligt bra, så tillsammans med personalen skapade hon ett eget trygghetspaket. 

– Vi har haft elever som gått på andra skolor tidigare, som på niornas avslutningsmiddag hållit tal där de berättar att deras sista tre år hos oss varit de bästa i deras liv. Hade de vetat att det kunde vara så hade de bytt skola mycket tidigare.

– För oss sammanfattar det något viktigt: Trygghetsfrågan är grunden för lärande.

Så skapas trivsel och inkluderande stämning

  1. Sätt trygghetsarbetet högst upp på agendan och jobba för olikhet som norm. Trygghet är den bästa förutsättningen för utveckling och lärande.
  2. Gör en noggrann kartläggning med hjälp av personal, elever och föräldrar för att ta reda på det sociala klimatet och behoven på er skola. Tänk på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skapa sedan en handlingsplan och ett systematiskt arbete utifrån resultaten av kartläggningen. Ta hjälp från någon utifrån, med erfarenhet kring detta, om ni kör fast.
  3. Se över struktur, kultur och organisation och arbeta systematiskt då allt i en verksamhet hänger samman.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.