Forskaren: Mentorskap leder till minskad oro

Att få ventilera dilemman med någon erfaren yrkesperson är mycket värdefullt. Foto: Getty Images

En oerfaren rektor kan behöva stärka sitt självförtroende i yrket. Med en erfaren vägledare vid sin sida minskar oron för att göra fel och därmed risken att yngre förmågor hoppar av sina jobb i förtid. Men eftersom få arbetsgivare erbjuder detta arrangerar facket ett mentorsprogram.

Lärarförbundet Skolledare har länge drivit att huvudmannen ska erbjuda nya skolledare en mentor i sin introduktion. Mentorskap är kompetensutveckling och kunskapsutbyte som bygger på relationen mellan en erfaren mentor och någon som är ny i sin yrkesroll, en adept.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare

– Våra medlemmar sätter det högt på önskelistan. Tyvärr är det allt för få som erbjuds detta, därför bidrar vi som organisation med den här satsningen, då vi ser att behovet är stort, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare, apropå 2022 års upplaga av mentorskapet för skolledare. Den riktar sig till de som är nya i sin yrkesroll eller jobbat några år som rektor, biträdande rektor, skolchef eller annan ledande funktion inom skolan.

Den förra satsningen var mycket uppskattad, visar utvärderingen.

–Det är få chefsyrken som är jämförbara med rektorsrollen. Det är hårt tryck från olika håll och jobbet är oftast väldigt ensamt. Som rektor har du många komplexa frågor att tackla och då är det av största vikt att ha någon att samtala med, någon som har längre erfarenhet av yrket, säger hon.

Oroskänslor leder till stress

En nyexaminerad rektor är utbildad men saknar den praktiska kompetens som det dagliga arbetet kräver. Oerfarenheten skapar osäkerhet inför situationer som uppstår. Tvivel gror: ”Är jag verkligen rätt person för det här uppdraget?”

Roy Liff, docent på Göteborgs universitet.

–En ny rektor behöver stärka sin förmåga och tilltro till sig själv. Om en oerfaren person får en mer erfaren person att yppa sin osäkerhet till, minskar stressen och oron att göra fel. I stället för att den oerfarna går runt och döljer sina oroskänslor inför omgivningen, skapas ökad trygghet hos personen, säger Roy Liff, docent vid Göteborgs universitet som forskat kring ledarskapsfrågor under många år.

I en förtroendefull relation kan den oerfarna ställa frågor och prata om saker som den kanske inte vill gå till chefen med. Mellan parterna i relationen skapas en lärande miljö som leder till ökat självförtroende, som i sin tur smittar av sig på omgivningen.

– På så sätt går det att förebygga att yngre förmågor slutar sina anställningar i förtid, säger Roy Liff.

Givande även för mentorn

Med satsningen på mentorskapsprogrammet vill Lärarförbundet Skolledare bidra till att skapa en starkare profession och ett hållbart yrkesliv, och inte minst – minska omsättningen på skolledare.

– Får du möjlighet att lyfta blicken med någon mer erfaren och ”provtänka” med någon annan så ger det nya perspektiv, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman och tillägger att det också är lärorikt att vara mentor:

– Man stärks genom att ställa öppna frågor och lyssna in sin adept. I det lär man sig något själv av de råd man ger.

Rollen som mentor är också en form av erkännande, en bekräftelse på värdet av att ta vara på den kompetens som år av erfarenhet givit mentorn, resonerar Roy Liff:

– Kompetensen stannar på så sätt i branschen. Mentor-adept-systemet är en win-win-situation i många stycken.

Lärarförbundet Skolledares mentorsprogram

Mentorsprogrammet pågår mellan juni 2022 och april 2023. Anmälan ska göras senast 26 april 2022. Mer information finns på förbundets webbplats.