Små åtgärder har gett stora effekter

Foto: Samuel Uneus

Att bli sedd – och lyssnad på – är nyckeln till trygghet och trivsel på Visättraskolan (F-6) i Huddinge. Så har en organisation med ledorden Kunskap,Trygghet och Trivsel skapats.

Från problemskola med otrygghet och dåliga resultat till ett framgångsexempel som Skolinspektionen lyfter fram. Det har hänt mycket med Visättraskolan under de sju år som Semira Vikström varit rektor. Nu har hon tillsammans med sina biträdande rektorer Erik Hall och Dounya Hayyoun samt Ingrid Hylander, legitimerad psykolog och docent i pedagogik, skrivit boken ”Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi?” om arbetet med att bygga upp en elevhälsa som är fullt integrerad med skolans verksamhet.

Semira Vikström

Ålder: 47.
Bor: Villa i Tumba.
Familj: Man och två barn, 21 och 13 år.
Gör: Rektor på Visättraskolan (F-6), Huddinge sedan sju år tillbaka.
Bästa med jobbet: Känner att man gör något som är viktigt på riktigt. Blir aldrig uttråkad eftersom det varje dag händer något nytt.

Det var en skola med många brister Semira Vikström kom till.

Hur fick du skolan på rätt köl?

– Då jag var ensam i ledningsgruppen när jag tillträdde så hade jag inte möjlighet att direkt träffa all personal för individuella möten. Jag lät i stället personalen inför läsårsstarten svara på ett personligt brev, med ett antal frågor. Det här visade sig vara ett lyckat grepp då jag direkt fick med mig personalen i förändringsarbetet. De kände sig sedda, och de kände att de fick vara en viktig del i det fortsatta arbetet. För det är ju det som är framgångsfaktorn, att göra det tillsammans.

Foto: Samuel Uneus

Du säger att små åtgärder kan ha stora effekter. Har du några exempel?

– I den kartläggning som jag gjorde inför läsårsstarten så kunde jag se att det på rasterna ofta uppstod konflikter, alla elever hade rast samtidigt, oavsett årskurs. Jag kunde också se att det blev bråkigt i skolans trånga korridorer när eleverna skulle byta klassrum mellan lektionerna.

– Inför läsårsstarten införde jag därför hemklassrum, vilket hade stor effekt på stöket i korridorerna. Likaså delades rasterna upp, att låta äldre och yngre barn ha rast vid olika tider var också betydelsefullt.

När arbetsmiljön förbättrats fokuserade Semira Vikström på elevhälsan.

– Det fanns ett kompetent elevhälsoteam redan, men det arbetade kanske lite mer traditionellt, avskilt från övrig verksamhet. Det var lite som en isolerad ö. Jag ville anpassa teamets arbete till skolans behov. Därför har också ett trygghetsteam som leds av skolans kurator Tikki Stanic skapats för att bygga bort utanförskap och mobbning.

Rektor Semiras fem tips

  1. Ta fram en vision som visar vägen. För oss har det varit en framgångsfaktor då vi har fått till den röda tråden i det systematiska kvalitetsarbetet kring våra ledord, kunskap, trivsel och trygghet.
  2. För att kunna jobba framåt – lär känna din verksamhet. Som ny rektor behövs fingertoppskänsla för vad som hänt tidigare. Anpassa arbetet efter situationen.
  3. Anpassa organisationen efter behov och förutsättningar. Titta på behoven och bygg därefter. Lås dig inte vid gamla mönster.
  4. Gör det ”lilla extra” för att skapa trivsel. För elever är det viktigt att ha återkommande traditioner som skolan inrättar. De gör att det är roligt att gå i skolan och blir något att se fram emot.
  5. Gör konkreta insatser med mätbart resultat. Då blir effekten av det man gör tydlig och alla får ett kvitto på att det vi gör är rätt.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.