Helya vill ge eleverna en chans

Foto: Ansders G Warne

Hon tröttnade på att politikerna i Stockholm tillåter skolor på socioekonomiskt utsatta Järvafältet att släppa iväg avgångsklasser där hälften av eleverna inte kvalar in till gymnasiet. Därför lade hon juridikstudierna åt sidan och grundade en egen skola, en skola som vill ta ett större ansvar för att varje elev ska få chansen att lyckas i livet.

Helya Riazat och två vänner startade Järvaskolan i nordvästra Stockholm år 2016. Alla tre delar bakgrund som flyktingbarn och med det gemensamt att de lyckats i Sverige, trots tuffa omständigheter.

– Min analys är enkel: Det behövs bra skolor för att ge barnen en god framtid. Att släppa ut 16-åringar på gatan utan fortsatt skolgång är inget annat än en katastrof för samhället.

Helya Riazat kom som 12-åring från Teheran till Falun som politisk flykting tillsammans med sin mamma och lillebror. Fyra år senare lyckades Helyas pappa ansluta till familjen.

– I Falun fungerade skolan som skolor ska fungera, vilket haft direkt avgörande betydelse för hur mitt liv utvecklats.

Helya Riazat

Ålder: 32
Bor: Lägenhet vid Medborgarplatsen, Stockholm.
Familj: Mamma, pappa och lillebror Daniel, 28 (riksdagspolitiker för V)
Gör: Rektor och medgrundare av Järvaskolan, en icke vinstdrivande skola för åk 7–9 med 240 elever.
Bästa med jobbet: Känna att man gör skillnad varje dag. Att få umgås med engagerade kollegor och fantastiska ungdomar, vars närvaro tvingar en att försöka vara en bättre människa från dag till dag.

Hur är en ”bra skola”?

– Den både stöttar och ställer krav, på både elever och föräldrar. Jag och skolans kurator gör hembesök hos varje elev innan eleven börjar hos oss. Vi pratar klartext med vårdnadshavarna – med eleven närvarande – och ofta på modersmålet – om vad skolan vill och vad vi förväntar oss av dem. Ibland fäller föräldrarna glädjetårar, eftersom många är osäkra kring sina rättigheter som vårdnadshavare i Sverige.

Vad händer när eleverna inte sköter sig?

– Vi har en tydlig konsekvenstrappa: den som kommer för sent kan räkna med kvarsittning. Den som inte sköter skolarbetet får ta igen missad tid genom helg- och lovskola. Vi vill att eleverna ska nå sina drömmar, men också förstå att drömmar inte bara slår in, att det krävs hårt arbete för att nå dem. Skolan står beredd att stötta dem på olika sätt, men de måste själva bjuda till. Barn mår inte dåligt av förväntningar, att någon tror på deras förmåga.

Helyas råd till skolpolitiker

  1. Motverka den allt ökade skolsegregationen, genom att tillförsäkra att alla barn i Sverige får tillgång till god och likvärdig utbildning oavsett socioekonomisk eller etnisk bakgrund.
  2. Förbättra lärarnas arbetsvillkor, genom bland annat minskad administration, hög personaltäthet och närvarande skolledning.
  3. Tillförsäkra alla barn i Sverige får en skolgång fri från rasism, diskriminering och andra förtryckande och marginaliserande strukturer.
  4. Vinstjakten måste upphöra. Våra skattemedel ska investeras i elevernas och personalens välmående, inte företagens vinster.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.