Inspektion under pandemin väckte rektorsilska

Ingela Netz författade inlägget som kritiserade Skolinspektionen. Foto: Ella Netz

I april 2020, mitt under pandemin, meddelade Skolinspektionen att de skulle börja inspektera Sveriges skolor digitalt. Ett debattinlägg med 364 underskrifter från rektorer över hela landet som protesterade mot inspektionerna gav ett starkt eko i skolvärlden.

Den som författade det uppmärksammade inlägget var Ingela Netz, välkänd skolledare, utbildare och föreläsare.

– Det var många som reagerade kraftigt på sociala medier. Jag är ganska aktiv där, så det var en kollega som bad mig skriva något som han och andra kunde skriva under på.

Det blev 364 underskrifter på Twitter, och debattinlägget publicerades den 14 april på Aftonbladet debatt.

– Jag kan tycka att protestlistor och sådant på sociala medier är så där bra, men här var det många som reagerade så starkt att det kändes viktigt.

Debattörerna konstaterade bland annat att gymnasieskolor och vuxenutbildningar ställt om från klassrumsundervisning till fjärr- och distansundervisning på extremt kort tid. På samma korta tid hade grund- och förskolor anpassat sig till en ny verklighet där en stor andel barn, elever och medarbetare var hemma på grund av sjukdom eller rädsla för smitta.

Ingen tycker det är konstigt att sjuk­vården ställer in operationer och drar ner på verksamhet som inte har med coviden att göra. Men bara för att skolan hålls öppen så ska allt vara som vanligt.<br />

En av dem som skrev under var Patrik Sjöberg, rektor på Skönstaholmsskolan och Kvickentorpsskolan i Stockholm. I en intervju på Läraren.se konstaterade han att alla som jobbade inom skolan vände ut och in på sig själva och utförde ett enormt arbete för att få verksamheterna att fungera.

– På alla skolor jag känner till jobbar man dag och natt kring frågor om hur exempelvis elever med särskilda behov och sociala behov ska få bäst stöd. I det läget känns det ganska tungt att få ett möjligt ifrågasättande kring det vi gör, sa han.

En annan av rektorerna som skrev under var Monika Blom, rektor på Bjurslättsskolan i Göteborg, som undrade om Skolinspektionen på allvar tänkte att lärarna skulle ha tid att svara Skolinspektionen mitt under pandemi.

– Det är där vår irritation ligger. Vi känner att Skolinspektionen lägger fokus på fel saker. Vi försöker göra allt vi kan för att få undervisningen att fungera både för elever i skolan och för dem som är sjuka. Lärarna gör ett fantastiskt arbete men det skulle bli en orimlig arbetssituation för dem med en inspektion, sa hon.

Det är snart ett år sedan som debattinlägget publicerades.

Inlägget fick en omedelbar effekt. Bara någon dag efter så gick Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo ut och svarade.

– Jag tycker det ser ut som man uppfattat det som att vi nu ska ut på ett väldigt brett sätt på varje skola och att vi skulle betunga lärare och rektorer mycket. I själva verket handlar det inte alls om det. Jag har beskrivit att vi ska göra det här på ett förenklat och anpassat sätt. Det verkar inte som det nått fram. Det är inte bra och det är tråkigt, sa Helen Ängmo i en intervju på Läraren.se.

Ingela Netz tror också att tonfallet hos Skolinspektionen när de först gick ut och talade om att de skulle fortsätta sina inspektioner hade betydelse.

– Det kan vara så att den första presentationen var dåligt formulerad och vi såg framför oss massiva kontroller. Kanske hade upprördheten inte blivit så stor om man uttryckt sig bättre.

– När man tittar i backspegeln ska man också komma ihåg att det här var i april och vi hade kastats in i en kris som vi skulle hantera, vi skulle undervisa både på distans och på plats och sådant. Så affektkurvan var nog på topp just då, säger Ingela Netz.

Hon tycker också att den här krisen visade på en rätt underlig syn på skolan.

– Ingen tycker det är konstigt att sjukvården ställer in operationer och drar ner på övrig verksamhet som inte har med coviden att göra. Men bara för att skolan hålls öppen så ska allt vara som vanligt och så är det ju absolut inte, säger hon.

Ingela Netz tycker sig ändå se en viss förändring hos Skolinspektionen.

– Jag vet inte hur stor inverkan vårt debattinlägg hade, men nu när jag i efterhand läser våra inlägg och deras svar så upplever jag ändå att det blir en annan ton som fungerar bättre.

Ingela Netz har i sitt jobb som rektor haft besök av Skolinspektionen.

– Den inspektören tycker jag gjorde ett bra jobb, var mån om att förstå de villkor vi levde under. Det kan ju handla om tur och otur också, vilken inspektör som dyker upp.

Hon tycker att det är bra att frågan om Skolinspektionen hålls levande.

– Jag är nog egentligen inte någon fan av inspektionssamhället över huvud taget, det är lätt att måla in sig i hörn. Till slut måste man ha  inspektörer som inspekterar inspektörerna. Jag förstår att Skolinspektionen har ett uppdrag men man borde alltid ha kärnverksamheten i fokus, säger hon.

Ingela Netz är i dag utredare och verksamhetsstöd i Nykvarns kommun. Hon har också ett deltidsuppdrag på rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.  

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.