Rektorer saknar mandat att bygga sin egen organisation

Skolledare måste få tillräckligt med resurser att utföra sitt arbete, menar Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

6 av 10 rektorer anser att de inte har mandat att själva tillsätta biträdande rektorer, intendenter eller liknande så att skolledningen får de funktioner som de anser behövs. Det visar Skolledarenkäten 2020. Trots att skollagen säger att rektor styr över sin enhets inre organisation.

Dessutom anger 7 av 10 rektorer i samma enkät att de inte har ekonomiskt utrymme att tillsätta den skolledning de anser de behöver.

För att en rektor på bästa sätt ska kunna styra sin verksamhet ska hen kunna besluta fullt ut över de ledningsfunktioner som behövs. Det kräver ett tydligt mandat och ekonomiskt utrymme.

Men i dagsläget ligger ansvaret för personal och ekonomi ändå ofta hos huvudmannen, trots skollagens formuleringar.

– Huvudmän är i dagsläget ansvariga för att ge skolledare tillräckliga resurser att bedriva verksamhet, men vi ser ofta att skolledare hamnar i kläm när dialogen mellan mål och medel inte fungerar. Rektorer måste ges förutsättningar att bedriva verksamhet och det måste framgå tydligt i skollagen att det är så, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet skolledare.

”Ensam på toppen”

Gabriella Ekström Filipsson är rektor på Stordammens skola(F-9) i Uppsala, en skola med 700 elever.

Hon ”lever efter skollagen” som hon uttrycker det. Hon har i dag en organisation med två biträdande rektorer, en intendent och en administratör.

– Jag utgår från att huvudmannen litar på de beslut jag tar.

Nu är Stordammen en relativt stor skola i en stor kommun där möjligheterna kan vara större.

– Det är ett stort bekymmer att man som rektor ofta både är och känner sig ensam där på toppen. Men ibland kan det också vara så att rektorer frågar för mycket.  Det står i skollagen att vi får organisera verksamheten. Så då måste man vara modig, även om man har en budget att förhålla sig till förstås, säger hon.

Att det ofta kan vara svårt att få mandat att bygga sin egen organisation är bara en av många oroande signaler kring rektorernas arbetssituation som kommit under de senaste åren.

LÄS ÄVEN

Rektorn som får visa superkraften

Viktigt att prata om elevers hälsa efter pandemin

Rektorer ständigt i skottlinjen

App kan rädda liv vid skolattacker

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.