Oklart om skolbudget efter regeringskaos

Skolan får 855 miljoner kronor extra i förhållande till regeringens budget, i den vinnande budgeten som Magdalena Andersson förväntas regera med fram till valet.

Utökad undervisning med en timme per dag. Ökade resurser till Skolinspektionen för granskning av skolor.
Det är punkter som föreslås kring skolan i den budget som antogs av Sveriges riksdag på eftermiddagen den 24 november.

På förmiddagen valdes Magdalena Andersson till ny statsminister, den första kvinnan i Sveriges historia på den posten. Bara några timmar senare stod det klart att hon får styra med hjälp av den förändringsbudget som M-KD-SD kommit överens om.

Och ytterligare någon timme senare hoppade miljöpartiet av regeringssamarbetet och i och med det hann inte Magdalena Andersson bli statsminister formellt innan hon måste väljas om. I skrivande stund är det oklart när den omröstningen blir av.

Det är med andra ord inte helt spikat vad som egentligen kommer att hända i skolans värld, även om det är den alternativa budgeten som fortfarande gäller Oavsett vad som händer så talar mycket för att skolan kan bli en av de riktigt stora valfrågorna. Det kan handla om likvärdigheten, finansieringen, vinstuttagen, betygsinflation och mycket annat.

I budgeten från oppositionen som i alla fall tills vidare gäller så finns ett antal förslag som påverkar skolan. Skolan får 855 miljoner kronor extra i förhållande till regeringens budget och här är tre punkter som lyfts fram.

Utöka undervisningen med en timme per dag

  • Skolverket ges i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden. Från år 2023 och framåt avsätts pengar för att utöka undervisningstiden med en timme per dag.

Mer pengar till elever med extra stöd

  • I budgeten tillförs 4000 miljoner kronor år 2022 till olika stödinsatser i skolan, till exempel i form av utökad lovskola för elever som har svårt att nå kunskapsmålen.

Skolinspektionen ges ökade resurser till granskning av kvalitet

  • 50 miljoner kronor tillförs från år 2022 och framåt till Skolinspektionen för att möjliggöra granskning av skolor. Om en skola har allvarliga kvalitetsbristen ska en åtgärdsplan upprättas.

 

LÄS ÄVEN

Ny utbildning för lärare som vill bli rektorer

Hälsosamtal viktiga i pandemins spår

Gabriella slåss för världsfreden

 

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.