Hon är framtidens ledare

Foto: Anders G Warne

Hon har utsetts till Framtidens kvinnliga ledare för sitt sätt att driva Järvaskolan, själv tycker hon att det handlar om självklarheter.

Helya Riazat, medgrundare och rektor på Järvaskolan, är principiellt emot friskolereformen. Men när de kommunala skolorna inte förmådde att ge barnen den skola de hade rätt till, startade hon och några vänner Järvaskolan år 2016. 

Visionen var att bli en modell för hur skolor i socioekonomiskt utsatta områden ska verka. 

– Vi ville skapa en skola fri från fördomar och som präglas av höga förväntningar, i en miljö med stark gemenskap. Hos oss ska alla barn kunna drömma stort och fritt, säger Helya Riazat.

I dag har nio av tio elever gymnasiebehörighet när de lämnar skolan, och personalomsättningen är marginell.

Nu har Helya Riazat – av 500 kandidater – utsetts till Framtidens kvinnliga ledare 2021.

Grattis!

– Tack! Min första tanke var att det är vi som verksamhet – jag tillsammans med mina medarbetare, våra elever och deras föräldrar – som fått utmärkelsen.

– Anledningen till utmärkelsen är att vi helt enkelt gör det som bör göras. Många säger:”Ni gör så speciella saker”,  men jag tycker inte att vi gör så mycket annorlunda. För oss är det konstigt att andra inte gör det vi gör.

Som vad?

– Vi har etablerat en god och mycket nära relation till hela familjerna. Det tycker jag bör vara en självklarhet. Föräldrarna har överlämnat ansvaret av barnen till oss, så därför är det vårt ansvar att se till att ha en god relation gentemot föräldrarna. Och att stärka föräldrarnas legitimitet i sitt vårdnadshavarskap.

Utmärkande är också att skolans vuxna är väldigt närvarande och tillgängliga. Alltifrån lednings-funktioner till pedagoger och servicepersonal.

– Närvaron av vuxna är avgörande för att skapa ökad trygghet och motivation bland eleverna.

Undervisning och bemötande av såväl elever som föräldrar utgår från en stark värdegrund präglad av en uppriktig tro på barnen. Många elever saknar en genuin känsla av att samhället verkligen tror på dem.

– Vi har resonerat så här: Det är vårt ansvar att inte lägga skulden och ansvaret på eleverna, utan det är vi vuxna som bär ansvaret. Så vi har helt enkelt tagit det ansvar som vi bör och skall.

Järvaskolan har siktat på att anpassa sina insatser efter målgruppens behov. 

– Vi lyssnar och har en nära dialog med barnen och deras föräldrar. Man måste tänka utanför ramarna, helt enkelt.

Du säger att det är självklarheter, men hur mycket tid krävs för det?

– Det här tar mindre tid än att sitta på sitt rum och skriva anmälningar till höger och vänster hela dagarna. Vi arbetar hälsofrämjande och preventivt i stället för att försöka släcka bränder.

Som ägare och rektor är det du som håller i plånboken. Vad kostar det att jobba som ni gör?

– Vi har inte mer pengar än andra skolor, det handlar om hur vi väljer att disponera resurserna. Många av de resursfördelningar som görs i skolorna är inte förankrade i verksamheten. De utgår inte från de behov som finns, egentligen.

Om du fick önska högt, vad skulle du säga då?

– Naturligtvis bör samhället och politiken satsa på att stärka skolans resurser över lag. Skolan är den viktigaste institutionen vi har i vårt samhälle. Det är den som banar väg för vår framtid. Det kan aldrig finnas nog med resurser för att tillgodose barnens individuella behov.  

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.