Globala gymnasiet har global rättvisa i fokus

Globala gymnasiets rektor Jenny Hyenstrand. Foto: Oskar Omne

Demokratisk organisation, tvärvetenskapliga projekt och endast vegetarisk skollunch. Globala gymnasiet i Stockholm är inte lik någon annan gymnasieskola.

– Jag tror att de frågor vi jobbar med engagerar ungdomarna.  Just nu upplever vi en trend med allt fler som vill komma hit, säger Jenny Hyenstrand, rektor vid Globala gymnasiet.

Globala gymnasiet har verkat i 18 år. Startat av en grupp lärare som ville att undervisningen skulle fokusera på frågor om hållbarhet och global utveckling präglat av FN:s globala mål för en hållbar framtid., Det som i början var tänkt som en fristående skola blev efter initiativ från Stockholm stad i stället en kommunal verksamhet.

I dagsläget finns omkring 650 elever fördelade på 22 klasser i lokalerna inte långt från Zinkensdamms idrottsplats på Södermalm i Stockholm.

För en utomstående kan kanske mottot att ”förstå, förändra och förbättra världen” låta lite flummigt men Jenny Hyenstrand håller inte med.
– Det är inget vi känner igen från omgivningens reaktioner. Det en del möjligen kan vara frågande inför är hur vi jobbar. Vi har ett arbetssätt i grupp som kanske inte är så vanligt. Vi gör det också mer systematiskt än andra skolor tror jag.

Lärarnas engagemang viktigt

Eleverna själva är mycket nöjda med utbildningen.

– I det vi kallar avvecklingssamtal med avgångsklasserna anser många elever att de har fått väldigt mycket mer förståelse för globala frågor, mänskliga rättigheter, klimatfrågor och social och ekonomisk hållbarhet. Inte minst tack vara våra lärares brinnande intresse och engagemang för frågorna, säger Jenny Hyenstrand.

På skolan finns program för ekonomi, estetiska ämnen, naturvetenskap, samhällsvetenskap samt ett språkintroduktionsprogram. Schemat är flexibelt utan håltimmar.

Studiebesök hos och gästföreläsare från samarbetspartners som Amnesty, KTH, Stockholms universitet, WWF och Plan International förekommer också.

– Vi jobbar i tvärvetenskapliga projekt för att belysa frågorna ur alla perspektiv. Man diskuterar, jobbar i grupp, lär sig argumentera – alltid med en lärare på plats. Vi tror att man utvecklas i samspel. Tycker man inte om att arbeta i grupp så blir vårt arbetssätt utmanande och kanske svårt, och då ska man fundera på om vi är rätt skola, säger Jenny Hyenstrand.

Hur hanterar ni dagsaktuella globala konflikter som kriget i Ukraina?

– Många elever är oroliga och det är självklart något vi pratar om. Men samtidigt är det svårt att bara bryta ett projekt som omfattar åtta veckor för att ta in nya frågor.

Eleverna ville ha köttfritt

Ett exempel på elevdemokratin är skolmaten som efter en omröstning 2009 enbart är vegetarisk.

– Maten hos oss ska vara hållbar, ekologisk och närodlad och där passade inte kött in ansåg en majoritet av eleverna. Nu lagas all mat från grunden i vårt eget skolkök. Mätningar som gjorts visar mycket högt betyg på vår skolmat – det är ju inte helt vanligt överallt i skol-Sverige…