Så fixar du ditt lönesamtal

Björn Hareland och Robban Nilsson på Lärarförbundet vet vad som funkar på lönesamtalet. Foto sedlar: Adobe Stock

Du har inte bara lönesamtal med dina medarbetare, snart är det dags att argumentera för din egen lön. Robban Nilsson och Björn Hareland, ombudsmän på Lärarförbundet, ger råd för hur du ska lyckas.

Som skolledare är du van att ta rollen som arbetsgivare, men nu är det ombytta roller, påpekar ombudsmannen Robban Nilsson:

– Lönesamtalet är ett av de tillfällen då du behöver se dig själv som medarbetare. Det är din chef som ska kunna ge sin bild av hur du utför ditt arbete, tar ditt ansvar och hur hen värderar detta tillsammans med din utbildning och erfarenhet.

För dig som är skolledare gäller samma löneavtal som för andra medlemmar i Lärarförbundet: att du ska ha lönesamtal med din närmaste chef och att det ska ta sin grund i din roll, ditt uppdrag och ditt ansvar.

Vad är vad är viktigt att göra inför lönesamtalet?

– Börja med att ta vara på det stöd som finns på Lärarförbundets webb, till exempel Lön för skolledare och lönestatistiken i Min lön. Du kan också få lönecoachning av Lärarförbundet Kontakt, säger Björn Hareland, ombudsman.

Ditt lönesamtal ska framför allt handla om ansvaret för verksamhetens resultat. Kriterierna ska fokusera på detta och vara anpassade efter skolledares ledarfunktion.

– Därför bör du tänka igenom hur du kan lyfta fram din del i hur ditt ledarskap gör skillnad för verksamheten genom behovsanalys, verksamhetsprioriteringar, processer med medarbetarna med mera – utifrån de förutsättningar som råder, säger Björn Hareland.

Förbered dig också genom att tänka igenom frågor du själv vill ha svar på. Till exempel chefens syn på din insats, vad chefen ser för förbättringsområden och hur din lön på ett rimligt sätt speglar detta, tipsar Robban Nilsson.

– Lönen ska vara begriplig både utifrån lönestrukturen hos arbetsgivaren och utifrån de löner som betalas på arbetsmarknaden för din befattning. Du ska ha tillfälle att ge din syn och ställa dina frågor, men det är chefen som sätter lönen och som behöver kunna motivera den.

Finns det något jag inte bör göra?

– Ifrågasätt inte andras löner. Lönesamtalet handlar om din lön, inte dina närmaste kollegors. Men du ska samtidigt förstå din lön i ett sammanhang. Använd Min lön och arbetsgivarens lönestatistik för att visa vad det är du undrar över om din nuvarande lön och hur du ska få den du vill uppnå, säger Robban Nilsson.