Ann-Charlotte Gavelin Rydman: 20 000 kronor mer i månaden är rimligt

Ann-Charlotte Gavelin Rydman påpekar att skolledare har ett lågt löneläge i jämförelse med andra chefer med liknande ansvar.

Skolledarna behöver ett rejält lönelyft, menar Lärarförbundet Skolledares ordförande. Hon tycker att staten ska stå för höjningen, som bör vara 20 000 kronor i månaden.

Var fjärde rektor riskerar utmattningssyndrom, omsättningen av rektorer är närmast katastrofal, många hoppar av jobbet efter bara något år, och av dem är det ett stort antal som helt lämnar skolans värld. Larmrapporterna om skolledares arbetssituation har duggat tätt de senaste åren.

–Det är svårt att förstå att politikerna slagit dövörat till. All forskning visar att för elevernas utveckling och resultat är skolledare oumbärliga. Nu måste en satsning göras.

I den satsningen ska ett lönelyft på 20 000 kronor i månaden ingå.

I ett blogginlägg på lararförbundet.se utvecklar Ann Charlotte Gavelin Rydman sina tankar om hur satsningen ska gå till.

Du kräver bland annat att staten ska gå in och skjuta till medel?

-Kommunerna har bara en påse pengar, de kan inte ensamma klara det här. Det är inget konstigt om staten går in, det har man gjort förut när det gäller lärarlönelyftet exempelvis.

Idag tjänar en rektor i grundskolan i genomsnitt 54 000 kronor.

- En rektor kan ha ansvar för flera hundra elever, ett personalansvar för upptill 150 medarbetare, dagliga krävande samtal med föräldrar och en stor administrativ börda. Det är ingen attraktiv chefslön.

En snittökning på 20 000 kronor i månaden skulle bättre spegla yrkets ansvar, omfattning och komplexitet hävdar hon.

-Det går inte att komma ifrån att lönen är en del i att öka attraktionskraften. Sveriges rektorer är välutbildade och skickliga så de kan få jobb också i andra branscher. Vi måste försöka behålla dem i skolan, konstaterar Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Kommer ni att få stöd från lärarna?

-Ja, det tror jag. Att lärarnas löner har höjts de senaste åren har varit jätteviktigt och de har haft vårt fulla stöd. Men det handlar också om ansvarsavstånd, det finns knappast någon annan bransch där högste chefen i vissa fall kan ha lägre lön än dem man är chef över. Vi vill ju också att rektorsjobbet ska vara attraktivt för bra och duktiga lärare att gå vidare till. Då är lönen en viktig faktor.