Sök

Rektorerna får ta smällen

Foto: TT Nyhetsbyrån

23 av 27 undersökta kommuner är för dåliga på att hjälpa skolor i utsatta områden att hitta behöriga lärare och fördela resurser.

Det slår Skolinspektionen fast i en rapport som tittat på hur kommunala huvudmän arbetar för att säkra goda lärarresurser till skolor med utmaningar.

En av orsakerna till det nedslående resultatet är att många kommuner med särskilt utsatta områden inte jobbar strategiskt med frågor som rör lärarkompetens och resursfördelning mellan skolor.

Huvudmännen har inte koll på hur likvärdigheten ser ut mellan olika skolor.

– En vanlig miss är att huvudmännen lägger över hela ansvaret på rektorn att rekrytera och behålla behöriga lärare på sin skola, men sedan brister i sitt ansvar för helheten, säger Tilda Lindell, utredare på Skolinspektionen.

Tilda Lindell, utredare på Skolinspektion har tittat på hur kommuner sköter lärarrekryteringen. Foto: Susanne Sköldås

– Det betyder att huvudmännen inte har koll på hur likvärdigheten ser ut mellan huvudmännens olika skolor. Därmed missar de att ta vara på viktiga möjligheter att motverka skillnader mellan skolorna. Vilket i sin tur resulterar i att elever med störst behov i lägre grad undervisas av erfarna och utbildade lärare.

De 27 kommunerna som granskats av Skolinspektionen har valts utifrån polisens lista över särskilt utsatta områden för år 2019 samt kommuner som får extra statsbidrag för att de har eftersatta områden. Granskningen visar att huvudmännens uppföljning och analys av lärarresurser inte är systematisk. Lärarresurserna är inte på ett tydligt sätt en del av huvudmännens kvalitetsarbete.

– Det är viktigt att det finns en dialog mellan den politiska nivån och tjänstemannasidan så att frågan kommer upp på dagordningen, inte att ansvaret tappas bort, säger Tilda Lindell.

Utan särskilda insatser finns risk att svaga skolor inte kan vända utvecklingen, menar Skolinspektionen, eftersom behöriga lärare i lägre grad söker till skolor med utmaningar.

Skillnaderna förstärks av att skolor med elever som har god socioekonomisk bakgrund i högre utsträckning har tillgång till behöriga lärare med längre yrkeserfarenhet. En sådan skiktning av lärare kallas pedagogisk segregation.

– Skollagen slår fast att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Så det är av stor vikt att huvudmännen styr lärarresurserna för att uppväga skillnaderna. Inte minst på skolor där flertalet elever kommer från hem med låg studievana eller där en stor andel elever har migrationsbakgrund, säger Tilda Lindell.