Maria Risthammar utsedd till årets rektor

Maria Ristampar. Foto: Théres Björk

Maria Risthammar, rektor på Ekkälleskolan (F-6) Linköping utsågs till Årets Rektor vid Skolledargalan i Stockholm den 28 juni.

Utifrån visionen ”En skola där ALLA får lyckas” har hon med sin personal byggt en organisation där alla arbetar mot samma mål.

– En ära att ta emot priset! Jag är stolt, men vi har gjort det här tillsammans så när jag kommer hem ska vi fira den här framgången gemensamt. Fira framgång är något vi är bra på, sa Maria Risthammar glädjestrålande från scenen när hon tog emot utmärkelsen.

Ingen dans på rosor

Juryn konstaterar att Marias ledarskap präglas av systematiskt arbete med verksamhetsutveckling, ett demokratiskt perspektiv på ledning och ett genuint engagemang för att skapa goda förutsättningar för både medarbetare och elever.

Hennes ledarskap har tidigare prisats av Linköpings kommun, men de första två åren som ny rektor på Ekkälleskolan var ingen dans på rosor berättar hon efter prisceremonin.

– Det var mitt första rektorsjobb och jag kom till en skola med många utmaningar, utan tydligt ledarskap, där informella ledare hade skapat sig utrymme. Att styra upp verksamheten var verkligen tufft de första åren, en jätteresa. Först tredje året började saker att sätta sig. Därefter har vi blivit en enhet, resultaten har blivit bättre och personalen trivs. Uppföljningar och utvärdering är en naturlig del i verksamheten.

Skapa relation

Maria Risthammars elevsyn kommer från tiden som ansvarig för elevhälsoarbetet på Malmslättskolan-Tokarp (7–9) i Linköping.

– Alla bär på en ryggsäck med olika erfarenheter och förutsättningar. Vårt uppdrag i skolan är att skapa relation med eleverna och att stötta och hjälpa eleverna att nå så långt som möjligt såväl kunskapsmässigt som socialt.

Maria Risthammar har gått den långa vägen till nuvarande rektorstjänst. Hon är lärare i grunden, examinerades 2004, utbildade sig till speciallärare, blev erbjuden en tjänst som biträdande rektor som hon innehade i fyra år innan hon blev rektor 2017.

Vad är viktigast för att vara en bra rektor?

– Att i sitt ledarskap kunna ”Hålla i, hålla ut och hålla om”. Det gäller med andra ord att hålla kursen så att man styr mot målen. Att ha tålamod och orka hålla ut, så att man verkligen når målen. Och så gäller det att ”hålla om”, det vill säga skapa och vårda relationer.

Utmärkelsen Årets Rektor delas ut av Lärarstiftelsen och Lärarförbundet Skolledare. Till priset kommer en check på 55 000 kronor att användas till kompetensutveckling för sig själv och sin personal.

Vid Skolledargalan delades även pris ut till Årets Digitaliseringsledare, Årets Demokratiarbete och Årets Värdegrundsarbete.

Årets Digitaliseringsledare: Jennifer Hedström, Dragonskolan, Umeå.

Årets Demokratiarbete: Tobias Fredricson, Västra Ramlösa förskolor

Årets Värdegrundsarbete: Rita Svensson, Bokenäs förskola & förskolan Kreatören, Uddevalla kommun.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.