Dialog ska höja kvalitén och likvärdigheten i skolan

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Skolverket ska ha en kvalitetsdialog med samtliga huvudmän i hela landet. Därför öppnar man tio nya regionala kontor, från Luleå till Malmö.
– Det handlar inte om förhör eller tillsyn utan om en dialog med målet att öka kvalitén och likvärdigheten i skolan, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Skolverket har, i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, fått ett regeringsuppdrag att utarbeta ett nationellt kvalitetssystem med målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer som ska ligga till grund för återkommande kvalitetsdialoger med alla skolhuvudmän.
– Bakgrunden är att vi vet att kvalitén varierar, kapaciteten varierar, förutsättningarna varierar och vi har inte en likvärdig skola överallt i Sverige idag, säger Peter Fredriksson, som kommer till Skolledare21 för att prata om det nya regeringsuppdraget.

I uppdraget ingår att Skolverket ska öppna nya regionala kontor.
– Vi har velat ha en spridning rent geografiskt men också att varje plats ska ha ett en närhet till ett lärosäte, det handlar inte bara om kontakt med myndigheter. Kontoren kommer att bli ansvariga för dialogerna i respektive region. Hur de kommer att bemannas beror på förutsättningarna, hur många huvudmän det finns och så.

Redan i september öppnar det första kontoret i Härnösand i Ångermanland.
– Sedan öppnas de andra eftersom och kvalitetsdialogerna kan komma i gång.

Kontinuerlig förbättring

Peter Fredriksson poängterar att dialogerna är just en dialog med syfte att förbättra kvalitén och öka likvärdigheten i den svenska skolan.

– Det är inte tänkt att dialogen ska leda till någon slags plan som ska genomföras, utan det handlar om ett ständigt pågående förbättringsarbete som är framåtsyftande och med utvecklingsfokus. Inte minst delande av kunskap och erfarenheter från sådant som har fungerat och varit framgångsrikt, säger Peter Fredriksson.

Samtliga huvudmän i hela Sverige ska nås.
– Huvudmännen har alltid ansvaret och avgör vilka de vill ha med i dialogen. Vi ser gärna att det finns representanter för politiker, skolchefer, rektorer och lärare, från hela styrkedjan som vi säger.

Inför varje dialog kommer Skolverket att skicka ut ett analysunderlag.
– Så att vi verkligen har fokus kring de frågor som är viktiga

Hur kommer de här dialogträffarna att läggs upp rent konkret?
– Jag tror det kommer att vara en mix av digitala och fysiska möten beroende på förutsättningarna, säger Peter Fredriksson.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.