De vill lära oss älska skolan

Foto: Ann Eriksson

Elisabeth Sörhuus mötte flera duktiga rektorer under sin tid som rektorsutbildare. Pia Lindberg såg skolor som verkligen fungerade väl, som expert vid Länsskolnämnden.­ Förebilderna fanns – när de själva gjorde verklighet av sina visioner.

De var rektorer i sina skolor under 18 respektive 20 år. Nu har de skrivit en bok utifrån sina erfarenheter. Pia Lindberg från fristående, föräldraägda Carlssons skola (F-9); en innerstadsskola på Östermalm, Stockholm. Elisabeth Sörhuus från kommunala Hjulsta skolor (F-9) på Järvafältet,

– Gemensamt för båda skolorna var en engagerad personal som samarbetade kring barnen och såg möjligheterna i de olika miljöerna, säger Pia Lindberg, vars ambition hela tiden varit att barnen i sin helhet ska stimuleras under en skoldag.

Boken heter ”Älska Skolan!”. Varför?

– Som rektor är man inte opåverkad av all kritik som framförs mot skolan – man blir på något sätt officiell talesperson. Visst finns problem, men i stället för att älta svårigheter vill vi ge exempel på hur vi på olika sätt arbetat för att förebygga problem, säger Elisabeth Sörhuus.

Så lyckas du som rektor

  1. Byt inte jobb! Det tar många år att vinna elevers, föräldrar och personalens förtroende. Jobba gemensamt med att förändra det som inte fungerar, och dela glädjen med personal, elever och föräldrar vid uppnått mål. Det gäller att ha en tydlig verksamhetsidé och vision.
  2. Var närvarande! I allt! Ha roligt tillsammans med personal, elever och även med föräldrarna. Se till att det är glädjefyllt på olika sätt. Gör inte allt till stora problem.
  3. Öppna skolans dörrar! Släpp ut eleverna i verkligheten och ta in verkligheten i skolan, i synnerhet barn i förorten ser väldigt lite av samhället utanför bostadsområdet.

– Vi är väldigt olika, jag vill ha en väldigt strukturerad organisation och tydliga ramar. Men inom ramarna vill jag att mycket ska hända och att människor är delaktiga, säger Pia Lindberg.

Elisabeth Sörhuus insåg att hela området behövde stöd och började arbeta efter principen ”den öppna skolan”.

– Skolan blev som ett andra hem för eleverna. De är ofta väldigt trångbodda, kan inte ta hem kompisar, har ingenstans att träffas utanför hemmet och saknar arbetsro för att kunna göra läxor i fred.

Där stod skolan; jättestor, välkomnande och öppen.

– Det var ju omöjligt att ha föräldraråd, för hur ska man kunna jobba med representativitet där få känner varandra och det finns hur många språk som helst? Vi hade mer ett slags ”öppet hus” med workshops, fester och aktiviteter där alla var välkomna.

Vill ge exempel hellre än älta svårigheter

Pia Lindberg

Ålder: 75 år.
Bor: På en gård utanför Uppsala, men är mantalsskriven i Stockholm där hon har en övernattningslägenhet.
Familj: Gift, tre söner och sex barnbarn.
Gör: Har konsultuppdrag som mentor och handledare.
Bästa med jobbet: Att arbeta med barns och vuxnas utveckling.

Elisabeth Sörhuus

Ålder: 75 år.
Bor: I centrala Stockholm.
Familj: Två barn med respektive, tre barnbarn.
Gör: Jobbar med ett projekt på Kungliga Musikhögskolan för att ge förortens barn och unga mer tillgång till kultur
Bästa med jobbet: Känslan av att göra nytta

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.