Så blir chefen en ledare

Det är skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. Det menar ledarskapsutvecklaren och föreläsaren Tommy Lundberg.
– En chef är någon du SKA följa. Ledaren är ­någon du VILL följa.
Själv var han vd i fem år innan han på riktigt förstod skillnaden.

Jag trodde de andra uppfattade mig som en i gänget. När jag till sist insåg att de såg upp till mig, eller snarare min position, blev jag stressad. Hur gör jag nu, hur gör en chef?

Frågorna väckte samtidigt Tommy Lundbergs intresse för hur man bäst leder andra människor.

Erfarenheten har lett till en rad böcker om ledarskap. Den senaste i raden ”Skulle du vilja jobba med dig själv som chef?”, kom nyligen ut i bokhandeln.

”En arbetsbok för chefer som vill ha inspiration på vägen från chef till ledare”, enligt förlaget.

Nå, skulle du vilja ha dig själv som chef?

– Nja, kanske som ledare, men som chef har jag en del att träna på eftersom jag inte gillar att ta konflikter eller obekväma beslut.

Tommy Lundberg vill helst undvika förenklade råd av typen ”fem tips hur du blir en bra skolledare” men har tre hörnstenar för hur en chef och ledare rent generellt ska bli inspirerande i stället för instruerande.

Helhet, delaktighet och meningsfullhet är ledorden.

  • Att det finns en vision för vad man i skolans fall vill erbjuda elever och medarbetare.
  • Att alla ska känna att de tillhör ett sammanhang,
  • Att inte bara jobba för att få en budget att gå ihop utan också att medarbetarna får addera sin egen personlighet till arbetsuppgiften.

I boken talas om att många får ett chefsjobb för att man är duktig i ett helt annat jobb. Blir en bra lärare också en bra rektor?

– Det är inte givet. Många skolledare hamnar nog lite långt ifrån lärarnas vardag. Det är viktigt för en rektor att påminna sig sin roll som ledare och inte bara chef, för att få ihop hela teamets verksamhet.

– Läraryrket är nog en av de svåraste ledarskapsroller man kan ha med krav från både elever, föräldrar och samhälle. Det gör i mina ögon skolledaren till en av samhällets viktigaste ledare, säger Tommy Lundberg.

Tommy Lundberg

Ålder: 59.
Yrke: Kommunikationsrådgivare, föreläsare och författare.
Aktuell: Nyligen kommit ut med boken ”Skulle du vilja jobba med dig som chef?”

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.