Sök

Skolledarnas arbetsmiljö inte hållbar

Det finns anledning att oroa sig för skolledare. Utvecklingen är på väg åt fel håll. Sjukfrånvaron för chefer ökar och i en nyligen publicerad forskningsrapport från Lunds universitet går att läsa att 20–25 procent av Sveriges skolledare riskerar utmattningssyndrom om ingenting görs.

Det är en ohållbar situation. Skolledarna är Sveriges viktigaste chefer och skolledarjobbet ska vara attraktivt. Det ska inte vara ett yrke där människor riskerar sin hälsa och där alltför många måste sluta därför att belastningen blir för hög.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare

Det räcker inte med någon enstaka insats för att komma tillrätta med problemet – det är för mycket som brister. Huvudmännen måste ta ett större ansvar för resurstilldelningen. Det ska vara färre medarbetare per chef. Kontrollapparaten, med Skolinspektionen som motor, måste rustas ned. I dessa frågor måste staten nu gripa in kraftfullt. Alla skolledare ska också omfattas av ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigare än någonsin.

Det är inte roligt att skriva om detta i början av ett nytt läsår. Jag menar ändå att det är viktigt att diskutera frågan. De skolledare som mår dåligt på jobbet behöver få syn på att det inte är dem det är fel på. Skolledarnas arbetsgivare måste också inse allvaret och agera.

Jag utgår från att diskussionen leder till att skolledarnas chefer tar större ansvar. Att de regelbundet undersöker arbetsmiljön, gör riskbedömningar och att det finns APT:er eller motsvarande för alla skolledare. Det behöver bli tydligare att skolledaren oftast också är anställd. För alla anställda, alltså även för skolledare, ska det finnas ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Jag önskar att rapporter och diskussioner leder till att skolledare förstår att de behöver skydda sig själva lite bättre. Till exempel att de kompenserar sig med ledig tid lite oftare. Att de satsar mer av skolans budget på ledning (om de kan). Att de lämnar större och fler luckor i almanackan.

Men detta är absolut inte ett problem som en enskild skolledare kan ges ansvar för att lösa på egen hand. Luckor i almanackan är nog bra, men mycket mer måste till. Staten och de ansvariga arbetsgivarna måste agera och det behöver gå fort. Varje enskild skolledare är alldeles för värdefull för att vara sjukskriven.

Just nu!

Plus: Gymnasiet öppnar för undervisning, välkomnar även ämnesbetyg i gymnasieskolan.

Minus: Rektorernas arbetsmiljö, det måste till åtgärder för att förhindra sjukskrivningar och den höga omsättningen av rektorer.