Skolledare överpresterar visserligen men de är inga övermänniskor, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare

Skolledare står just nu mitt i en av arbetslivets största utmaningar: elever ska klara sin skolgång under vår tids stora pandemi. Många sjukskrivningar, nya riktlinjer från myndigheter varje vecka och en stor oro från lärare, elever och vårdnadshavare gör uppdraget nästan omöjligt.

Det är inte första gången som skolledare står inför stora utmaningar: när en våg nyanlända snabbt skulle integreras in i förskolorna och skolorna då stod skolledare också redo att ta ansvar för Sveriges framtida medborgare. De skötte även den uppgiften på ett lysande sätt.

Jag vet hur svårt detta är och för mig känns skolledare ibland som övermänniskor. De klarar att lösa alla möjliga kriser samtidigt som budgeten hålls i balans.

Men vi får aldrig glömma bort att sena kvällars slit har ett pris. Det kostar att ta emot medarbetares oro. Och skolledare betalar med sin hälsa.  I dag är dessvärre en av fyra skolledare i riskzonen för utmattning enligt den hittills största forskningsstudien som genomförts på yrkesgruppen. Dubbelt så stor andel som för genomsnittssvensken.

Och även om många skolledare trivs i sin roll så är detta i längden inte hållbart. Alltför många väljer att lämna skolledaryrket helt. Enligt Skolverket så väljer dessvärre sex av tio rektorer att lämna yrket helt efter fem år. Vem ska leda framtidens förskola och skola?

Skolledare riskerar utmattning och att inte orka med jobbet precis som alla andra

Jag lägger en stor del av ansvaret för att vi hamnat i denna situation på förskolornas och skolornas huvudmän och lokala politiker. De ser inte till att arbetsmiljölagen följs även för skolledare. Att det görs riskbedömningar och hålls APT:er. Att sjukfrånvaro och omsättning på skolledare följs upp och åtgärdas. Ja enkelt uttryckt, att skolledares rättigheter i rollen som anställda tillgodoses. Från Lärarförbundet Skolledares sida kräver vi bland annat att skolledares arbetsgivare ska:

  • se till att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete för skolledare
  • följa upp skolledares arbetssituation regelbundet
  • se till att skolledares chefer tar ett större ansvar för sina medarbetare
  • införa en riktlinje där 20 medarbetare/chef är ett genomsnitt.
  • höja lönen så att den avspeglar ansvaret

Skolledare överpresterar visserligen och klarar nästan omänskliga arbetsuppgifter. Men de är inga övermänniskor, de riskerar utmattning och att inte orka med jobbet precis som alla andra. Därför måste deras arbetsgivare ta hand om dem – precis som med alla andra.

Just nu!

Plus: Att Skolavtal 21 flyttar fram positionerna för skolledares arbetsmiljö.
Minus: Att skolledare och lärare inte prioriteras i vaccinationskön.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.