Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare

Den biträdande rektorn är sjukskriven och lönesamtalen ska vara klara på fredag. Jag har fått lägga in extra möten på grund av en anmälan till socialtjänsten. Tjänstefördelningen är redan försenad. Jag ser bara en utväg för att hinna med och det är att stryka det webbinarium om ledarskap och elevhälsa som jag så länge sett fram emot att lyssna till. Dessutom är det kompetensutveckling som jag behöver.

Ovanstående historia är min, men många skolledare kan berätta något liknande. Om kompetensutvecklingen som ställdes in eller kanske aldrig ens planerades. 

Var felet mitt? Skulle jag ställt in något annat eller jobbat halvt ihjäl mig den veckan? Nej, jag anser inte det. Jag gjorde en professionell bedömning om vad som var bäst för verksamheten och då fick mitt webbinarium stryka på foten. Min huvudman hade gett mig stort eget ansvar för att själv sköta min kompetensutveckling, mina arbetstider och min verksamhet. Utifrån detta valde jag det minst dåliga alternativ som stod till buds.

Alltför många skolledare tvingas alltför ofta att göra liknande val. Det finns helt enkelt inte faktiska möjligheter för tillräcklig kompetensutveckling i en skolledarvardag som är så underbemannad som dagens.

Jag menar att detta krockar med skollagens krav. Kravet i lagen är att huvudmannen ska ge sin personal ”möjligheter till kompetensutveckling”. Men den skolledare som inte har tid har heller inte möjlighet.

Jag vet att de flesta huvudmän visar upp en generös inställning till att skolledare fortbildar sig. Många erbjuder egna kurser. Andra kommer med uppmuntran och/eller pengar. Men så länge skolans och förskolans ledningar är så underbemannade att en kursdag går ut över verksamheten är denna inställning inte särskilt mycket värd. Det är att bjuda med armbågen eller att inte bjuda alls. 

”Det är en usel idé att introducera någon i rektors­yrket genom att under tre år tvinga denna att jämka ihop för mycket jobb med avancerade studier.”

Jag tycker särskilt illa om att huvudmän låter sina skolledare gå på rektorsprogrammet utan att ge någon reell lättnad i det ordinarie arbetet. Det är en usel idé att introducera någon i rektorsyrket genom att under tre år tvinga denna att jämka ihop för mycket jobb med avancerade studier. Några slutar under utbildningen. Andra får sig en rejäl tankeställare av stressen och slutar efter några år.

Skolledaryrket är ett av de svåraste som finns. Det kräver både djup och bredd i kompetensen hos dem som utövar det. Det kräver betydligt mer och omfattande kompetensutveckling än vad som ges i dag. Jag vet också att skolledare vill ha mer kompetensutveckling. Men de har ingen reell möjlighet – de har inte tid. Huvudmän, ta ert ansvar enligt skollagen och ändra på det!

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.