Sök

Glöm inte bort de biträdande rektorerna!

Den här artikeln publicerades ursprungligen på chefochledarskap.se

Ann-Charlotte Gavelin Rydman är ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Gruppen biträdande rektorer blir större och större. Enligt Skolverkets statistik passerade antalet ”övriga skolledare” antalet rektorer i grundskolan förra läsåret. De övriga skolledarna är nog i de flesta fall biträdande rektorer.

Jag har delade känslor inför denna utveckling. Det är bra om antalet skolledare ökar så att chefstätheten ökar. Och det är bra om rektorer som vill utöka sin ledningsgrupp med en biträdande rektor, kan göra det.

Men det tycks ofta handla om omorganisationer där enheter läggs samman under en ”storrektor” som leder med hjälp av biträdande rektorer. I processen kan det till och med hända att de som förut var rektorer erbjuds att bli biträdande. Jag fattar att det blir billigare för huvudmännen att ersätta rektorer med biträdande, men i övrigt förstår jag inte poängen. Varför skulle det bli bättre med rektorer som leder större organisationer utan att chefstätheten ökar?

Biträdande rektorer utför en allt större andel av skolans dagliga ledning. Då blir det också viktigt att se till deras behov och sörja för deras kompetens.

Det har ingen lyckats förklara på ett bra sätt. Tills någon kommer med en sådan förklaring måste jag nog misstänka att det helt enkelt handlar om förklädda besparingar. Som så många gånger förr.

Oavsett mina funderingar så är utvecklingen ett faktum så här långt. Biträdande rektorer utför en allt större andel av skolans dagliga ledning. Då blir det också viktigt att se till deras behov och sörja för deras kompetens.

Ett inte ovanligt problem för biträdande rektorer är att de saknar nätverk och tillhörighet i en yrkesgrupp. När deras rektor träffar sina kollegor i huvudmannens rektorsgrupp får de inte delta utan stannar på skolan. Då känner de att de behöver sammanhang och att träffa kollegor. Här måste huvudmän och högre chefer ta ett större ansvar för att alla skolledare ska ha fungerande nätverk för erfarenhetsutbyten och yrkesutveckling.

När biträdande rektorer tar allt större plats i skolledningarna behöver de också få goda möjligheter att kompetensutveckla sig. Jag har inga färdiga lösningar på hur detta kan ske, men jag ser ett ökande behov. Vi måste börja fundera över vilken plats biträdande rektorer ska ha i rektors- och professionsprogram och i huvudmännens interna kompetensutveckling.

Dagens biträdande rektor kan mycket väl vara morgondagens rektor. Och i vilket fall som helst är hen en viktig komponent i skola och förskola idag. Biträdande rektorer behöver få en tydligare plats i vårt skolsystem.