Sök

En övermänniska till rektor?

Fyra av tio rektorer riskerar utbrändhet och coronapandemin har ökat trycket. Rektorer älskar sitt jobb, men de måste få förutsättningar att utföra det, skriver Håkan Söderberg.

Håkan Söderberg, redaktionschef.

En majoritet av rektorerna slutar på sin skolenhet efter tre till fem år. Många av också helt lämnat skolans värld visar en rapport från Skolverket. En tidigare undersökning från Skolinspektionen visar att fyra av tio rektorer riskerar utbrändhet. Coronapandemin har ökat trycket, det är exempelvis rektorers beslut som ska avgöra om skolor ska stängas eller inte.

Det finns åtskilliga undersökningar som visar hur stor betydelse en rektor har, inte minst för elevernas resultat.

Rektorer älskar dessutom sitt jobb, det får vi på Chef&ledarskap många vittnesmål om. Men de måste få förutsättningar att utföra det.

Diana Vasiliou var 26 år gammal när hon blev Sveriges yngste skolchef. Hon och hennes bror startade Dansgymnasiet så hon är också huvudman. Ändå har hon blivit medlem i Lärarförbundet Skolledare, därför att hon tycker att det är viktigt att det finns ett fackförbund och att även chefer behöver råd och få göra sin röst hörd.