Utbildningsminister Anna Ekströms ord visar den oerhörda betydelse som utbildningen har för våra elever, skriver Håkan Söderberg.

Håkan Söderberg, redaktionschef.

Nästan tre av fyra rektorer uppger att de dokumenterar mer än vad de behöver av rädsla för att bli anmälda till Skolinspektionen. Vi har tittat närmare på Skolinspektionen som har kritiserats, inte minst av Lärarförbundet skolledare.

När man mitt i pandemin föreslog digitala inspektioner väcktes också många upprörda känslor. En av dem som upprördes var Ingela Netz som skrev ett debattinlägg som på bara någon dag fick 364 underskrifter från rektorer runt om i landet. Vi har också intervjuat Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo som svarar på kritiken.

Nu har pandemin pågått i drygt ett år. Nya besked i och omkring skolan har avlöst varandra. Ett uttalande av utbildningsminister Anna Ekström i samband med nya restriktioner har bitit sig fast hos mig: ”Skolan ska vara det sista vi stänger och det första vi öppnar.”

Vi ska ha respekt för den oro som skolledare och lärare har för smitta och sjukdom. Men uttalandet visar på bara några få ord den oerhörda betydelse som utbildningen i skolan har för våra elevers liv och hälsa. Och därmed också hur viktiga de skolledare och lärare som erbjuder den är.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.