Sök

Corona lär oss omorganisera

Jag har med tiden blivit allt mer skeptisk mot påtvingade omorganisationer i skolor eller hos huvudmän. De stjäl mycket tid och kraft från de inblandade. De leder till att medarbetare byter jobb. De är inte sällan förtäckta besparingar och det tar ofta lång tid innan den nya organisationen fungerar som det är tänkt, om den någonsin gör det.

Men under corona har skolor ställt om över natten. Hela skolsystemet har förändrat sig som i ett trollslag. Den nya verksamheten har på många håll fungerat överraskande bra från första dagen. Få klagar över att förändringarna har skett. Skolledare och lärare har gjort ett fantastiskt jobb tillsammans.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet skolledare

Det är visserligen inte helt rättvist att jämföra coronaomställningen med en vanlig omorganisation. Den förra förutsätts ju bara existera under en begränsad tid och alla tänker att det snart ska bli som förut. Men jag menar ändå att det finns lärdomar att hämta här. Alla vanliga omorganisationer går ju inte att undvika och då gäller det att genomföra dem så bra som möjligt.

En lärdom är att medarbetare behöver förstå varför förändringar sker. Under coronakrisen har det varit uppenbart att organisationerna måste förändras, ofta på grund av att många medarbetare varit sjuka eller att barn/elever inte kommit till skolan. Det har självklart också handlat om att skydda varandra från smitta. De medarbetare som förstår varför någonting görs, gör detta bättre än dem som inte förstår eller som misstänker dolda motiv. Det behövs ett sammanhang och en tydlig mening för dem som ska förändra sig. På gott, men tyvärr mest på ont, är orsakerna till förändring mycket tydliga under coronakrisen.

En annan lärdom är att medarbetare behöver känna sig betydelsefulla. De senaste månaderna har varje lärare och skolledare som varit frisk, varit extra värdefulla i verksamheterna. Och även om de har fått jobba hårt, och kanske täcka upp för kolleger som varit sjuka, har de fått uppskattning. Det har varit tydligt att skolan är en samhällsviktig funktion och att alla behövs.

När vanliga omorganisationer sker är det annars inte ovanligt att medarbetare känner sig mindre värda därför att deras arbetsuppgifter försvinner eller förändras. Det kan vara arbete som de utfört på samma sätt länge och som de själva betraktar som viktigt. Detta kanske ersätts av arbetsuppgifter som någon annan gör eller som medarbetarna inte förstår vikten av. Sådant påverkar naturligtvis motivationen negativt och gör omorganisationen svårare att genomföra.

Coronapandemin är en kris för samhället och ska förstås som sådan. Den blir förhoppningsvis kortvarig även om den nog inte blir så kort som jag skulle önska. Men ur kris kommer också utveckling. Ur skolans snabba och lyckade omställningar finns många lärdomar att hämta och dessa ska vi ta med oss in i framtiden.

Just nu!

Plus: Det ska utredas hur anmälningar till Skolinspek­tionen kan göras mindre belastande.

Minus: Det är tomt utan elever i gymnasieskolan.