Sök
Publishing-priset logga

Chefen har också en chef

Årets tredje nummer av Chef & Ledarskap handlar om chefens chef. Vem vem tar ansvar för att skolledarnas arbetsmiljö?

Håkan Söderberg, redaktionschef.

Bara knappt var fjärde skolledare får någon uppföljning att arbetstiden följer givna ramar. Det görs få riskbedömningar kring arbetsmiljön och påtalade brister i den åtgärdas inte. Det framgår av Skolledarenkäten 2020.

Relationen mellan huvudmannen och den professionella skolledaren är komplicerad, vem tar ansvar för att skolledarnas arbetsmiljö?

Att chefen också har en chef är vårt tema den här gången.

Forskarna Ulf Leo och Roger Persson har i ett stort forskningsprojekt tittat på skolledares arbetsmiljö. I den sista delen redovisas vad rektorerna själva vill göra för att förbättra sin arbetsmiljö. Vi har också intervjuat Peter Westergård, ledamot i Lärarförbundets arbetsmiljöråd, som lyfter kravet på att en skolledare bör ha ansvar för högst 20 anställda.

Utanför temat kan du bland annat läsa om de erfarna rektorerna Elisabet Sörhuus och Pia Lindberg som från två olika perspektiv – Östermalm och Järvafältet i Stockholm – skrivit en bok.

Boken heter ”Älska skolan”. Något som vi kanske bör påminna oss om att de allra flesta skolledare – trots många orosmoln – faktiskt ändå gör.