Att fylla ord med innehåll

Kraven i den svenska skollagen är inte att leka med och trycket på förskolechefen har ökat sedan daghemmen blev förskola 1998.

Håkan Söderberg, redaktionschef.

”Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” Kraven i den svenska skollagen är inte att leka med och trycket har ökat sedan daghemmen blev förskola 1998.

De som bär ansvaret för att orden ska fyllas med innehåll är förskolans rektorer. Det är ingen enkel uppgift. Ofta ensam på toppen med ansvar för många anställda, svårigheter att rekrytera behöriga förskollärare och med utbrändheten eller andra stressjukdomar väntande runt hörnet.

Men ljusglimtarna och lösningarna finns där också. Läs vårt tema om att leda i förskolan.

”Ett exceptionellt engagemang för elever, personal och hela närområdet.” Så lyder moti­veringen när Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan i Tensta utsågs till årets rektor i Stockholms stad. Läs om hennes reaktion på det.

Läs också om rektor Malin Orwén på Hjällboskolan i Göteborg som har en viktig medarbetare i skolhunden Hera.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.