Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Att fylla ord med innehåll

Kraven i den svenska skollagen är inte att leka med och trycket på förskolechefen har ökat sedan daghemmen blev förskola 1998.

Håkan Söderberg, redaktionschef.

”Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” Kraven i den svenska skollagen är inte att leka med och trycket har ökat sedan daghemmen blev förskola 1998.

De som bär ansvaret för att orden ska fyllas med innehåll är förskolans rektorer. Det är ingen enkel uppgift. Ofta ensam på toppen med ansvar för många anställda, svårigheter att rekrytera behöriga förskollärare och med utbrändheten eller andra stressjukdomar väntande runt hörnet.

Men ljusglimtarna och lösningarna finns där också. Läs vårt tema om att leda i förskolan.

”Ett exceptionellt engagemang för elever, personal och hela närområdet.” Så lyder moti­veringen när Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan i Tensta utsågs till årets rektor i Stockholms stad. Läs om hennes reaktion på det.

Läs också om rektor Malin Orwén på Hjällboskolan i Göteborg som har en viktig medarbetare i skolhunden Hera.