Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Vem blir Årets rektor 2021?

Ann-Christin Sundell, Nina Svensson och Gabriella Ekström Filipsson finalister till Årets rektor 2021.

Första veckan i oktober utses Året rektor. Av 26 nominerade återstår nu endast tre kandidater; Ann-Christin Sundell, Nina Svensson och Gabriella Ekström Filipsson.

Årets rektor är ett pris som instiftats av Lärarförbundet Skolledare och Lärarstiftelsen.

Prissumman är 55 000 kronor att använda för vinnarens egen kompetensutveckling och/eller för kompetensutveckling av medarbetarna på arbetsplatsen medarbetare.

Här är de tre finalisterna till rmed motiveringar:

Ann-Christin Sundell, rektor Oxhagsskolan i Kista 

Har med höga förväntningar och ett stort engagemang lyckats vända, bibehålla och fortsätta utveckla resultaten i en skola som haft stora behov. Hennes fokus på uppdraget har lett till att resultaten i matematik nu ligger över Stockholm stads genomsnitt.

 

Nina Svensson, rektor Mellersta Förstadsskolan i Malmö

Har skapat en riktig ”skola för alla”. Efter att skolan varnades med vite från Skolinspektionen har hon med lärande, respekt och glädje vänt den till en av Malmös bästa skolor. Skolan arbetade intensivt med ett lässtrategiprojekt som gett slående resultat. Andelen som klarat läsförståelse i nationella provet har ökat från 55 till 85 procent på bara tre år.

 

Gabriella Ekström Filipsson, rektor Stordammens skola i Uppsala

Har med sin vision, vilja och drivkraft lyckats vända en nedläggningshotad skola till att bli attraktiv, framgångsrik och en av de bästa i kommunen. Utan något särskilt ekonomiskt stöd är nu meritvärdet topp sju i Uppsala.