Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Seniorer vägleder nya lärare

Charlotte Hillvik menar att vi ska tillvarata seniorernas kompetens för att stötta kommande lärare.

Projektet Seniora medarbetare i Malmö tar vara på pensionerade lärares och rektorers kompetenser. För att stödja obehöriga lärare som vill bli behöriga, utbilda utländska lärare i det svenska skolsystemet eller vara ute på mässor och inspirera unga att söka sig till läraryrket.

Projektet har initierats av kompetensförsörjningsenheten på Malmö grundskoleförvaltning. Bristen på utbildade lärare är orsaken till att Malmö stad 2016 inrättade en särskild enhet för kompetensförsörjning.

– Målet är att få fram fler behöriga lärare, säger Charlotte Hillvik, utvecklingssamordnare på enheten.

Hur fungerar projektet ”seniora medarbetare”?

– Genom att fånga upp pensionerade lärare och skolledare och tillvarata deras kompetens, kan vi erbjuda våra obehöriga lärare hjälp att övervinna svårigheter som hindrat dem från att fullfölja sin utbildning. Med sina breda erfarenhet och kunskap inom skolvärlden kan de både vägleda och ge allmänt stöd. De är prestigefria och har en naturlig pondus.

Ge exempel!

– Seniorerna har varit ett betydande stöd för de som har deltagit i vår uppdragsutbildning för att bli grundlärare med inriktning fritidshem. För många av våra deltagare var det ett stort steg att börja studera igen, vissa kände sig lite ringrostiga medan andra saknade eftergymnasial utbildning. Men med hjälp av våra seniora medarbetare har i stort sett alla klarat av sina studier.

Vilka anställningsvillkor gäller för de seniora medarbetarna?

– De är timanställda inom projektet och kan inom projektets ramar bestämma hur mycket eller lite de vill jobba. Även jobbområden där seniorerna kan kliva in och hjälpa till varierar och kan justeras efter deras intresse. Denna flexibilitet gynnar båda parter. De kan stödja och avlasta när lärarkandidater är ute och praktiserar, hålla i lärgrupper, stödja nyanlända lärare, bemöta studenter som funderar på att bli lärare, etcetera. Vi försöker få in deras kompetens där vi vet att det behövs som mest.

Hur har coronaviruset påverkat verksamheten?

– Vi hade planerat en informationsträff för potentiella seniora medarbetare i mitten av maj, men den kommer förmodligen att senareläggas till hösten. Vi anpassar oss helt efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad är det bästa med projektet?

– Att vi har en möjlighet att ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns hos de seniora medarbetarna och på så sätt höja kvaliteten inom våra olika projekt. Det resulterar i en förbättrad skolverksamhet, både för våra medarbetare och elever.