”Dags att skrota sommarlovet”

Många har en åsikt om sommarlovets vara eller icke vara och säkert även du som läser. Låt oss provtänka möjligheterna med ett ”treterminssystem”, med ett öppet sinne. Mina erfarenheter som lärare och ledare inom skolans värld, men också från kollo, kurser och sommar-camp i andra länder, har vidgat min syn på sommarskola. I kulturskolans värld ser vi exempel på frivillighetens motiverande kraft. Vi behöver en ny typ av terminsutformning som utgår från elevers lust till lärande och som sker i mer varierade miljöer än traditionella klassrum. 

När sommaren kommer och dagarna blir längre stänger vi ner undervisningen. När dagarna är som mörkast ska alla orka som mest. Varför är det så? Sommartiden i vårt land är en tillgång med ljusa långa dagar och fantastisk natur.  

För många barn tar den välstrukturerade vardagen slut strax efter att Idas sommarvisa ekat ut. Jag stötte på Mohammed och Mariko på skolgården, i samband med ett hastigt ärende till skolan på midsommarafton. De släntrade runt och jag frågade: ”Hur är det killar? Vad gör ni i dag?” ”Ingenting”, blev svaret. ”Det finns ingenting att göra.” ”Ni kan ju rensa lite ogräs här i rabatten.” ”Vad får vi för det? sa Mariko”.

Uttråkade, sysslolösa barn vill gärna tjäna en extra slant och i fel miljö kan de bli lätta offer för kriminella nätverk. Jag tror de här barnen klarar sig bra, men det finns många ensamma barn därute som längtar efter att bli sedda. Åtta veckors sommarlov är lång tid när familjen i övrigt bara har fyra veckor tillsammans.

Varför tror vi att eleverna lär sig bäst mellan 8.20 och 15.25, i perioderna 18 augusti till 22 december, 11 januari till 12 juni? Det är en konstruktion som har rötter i folkskolans tillblivelse. Barn behövde vara lediga från skolan för att hjälpa till hemma i jordbruket, men det är inte lika relevant i dag. 

Genom den digitala revolution vi alla blivit en del av och som har eskalerat under pandemin, ser vi nya förhållningssätt växa fram. När mina barn snällt fick vänta till kl 18.15 för att se Björnes Magasin på SVT, kan 4-åriga barnbarnet i dag öppna SVT-appen Bolibompa och självständigt välja spel, tävling eller film. Dataspel är inte bara tidsfördriv utan ett interaktivt globalt redskap för nöje OCH lärande. Behöver någon en instruktion finns det mesta på Youtube. Flipped class-room, där elever på egen vald tid tar del av instruktioner och sen i gruppen tillämpar lärdomarna, är ett sätt att öka friheten och effektiviteten i lärandet. Elevens val 2.0 med kunskapsinhämtning under vinterns mörka dagar som praktiseras en sommardag med självvalda övningar i levelhöjande aktiviteter inom läroplanens alla olika områden är en spännande tanke. Eva-Lis Siren, före detta ordförande i Lärarförbundet, nu i Lärarstiftelsen, säger att frågan om tre terminer aldrig varit prioriterad på agendan. Kanske är det dags nu när vi förstått att sommartiden är en unik resurs, att barn har väldigt orättvisa förutsättningar under sommarlovet och digitala omställningar i pandemitider förändrat spelplanen. Skolan kommer att behöva förändras i takt med vår samtid. Visst är det bättre att vara med och forma framtiden hellre än att bli omformad av andra? Nu har jag delat mina argument för att skrota sommarlovet. Vad är dina argument för att bevara det?

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.