Oklart för komvux om massflyktsdirektivet

Rektor Mostafa Gefa har egen erfarenhet av att komma till Sverige som vuxen.

Flyktingar från Ukraina äldre än 18 år har enligt massflyktsdirektivet inte rätt till SFI eller annan utbildning inom komvux.
– Vi planerar för att möta en möjlig situation där vi kan erbjuda SFI. Ingen vet hur läget förändras och hur länge flyktingarna blir här, säger Mostafa Geha, rektor för Hedemora Vuxenutbildning med cirka 600 studerande.

Massflyktsdirektivet erbjuder flyktingar från Ukraina tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Folkhögskolor och studieförbund kan erbjuda svenskundervisning och Svenska kyrkan och vissa hjälporganisationer ger språkstöd i prata svenska-grupper.

Några krav på studieplan, behöriga lärare, eller betyg – som inom SFI - handlar det inte om i de fallen. Reglerna är anpassade efter att flyktingarna är här tillfälligt och sedan förmodas återvända till hemlandet.

– Jag tror att regeringen bör tänka långsiktigt och ta fram en tydlig, genomtänkt plan som är rationell och realistisk, baserad på tidigare erfarenheter, nuvarande behov och framtida visioner. Vi vet inget om vilka som väljer att stanna eller återvända. Av egen erfarenhet vet jag att ordentliga språkkunskaper lättare leder in i arbetslivet, säger Mostafa Geha, som kom till Sverige från Libanon 2012.

Möjligheterna att etablera sig i arbetslivet ökar för den som har betyg/intyg på sina kunskaper. Även måendet kan påverkas positivt av rejäl skolgång, menar han.

– Flyktingbarnen lär sig svenska i förskolorna och skolorna och då är det rimligt att vårdnadshavarna också får en chans att lära sig språket.

Möjlig konflikt med kommunallagen

Flera kommuner har valt att erbjuda SFI till flyktingar från Ukraina, men det kan visa sig krocka med dagens lagstiftning. Hedemora kommun erbjuder inte SFI för gruppen som omfattas av massflyktsdirektivet, av rädsla att bryta mot kommunallagen. Mostafa Geha efterlyser tydliga regler på nationell nivå som klargör vad kommuner kan och får erbjuda.

– På sikt kommer SFI och komvux att behövas till fler, och det är säkerligen många flyktingar som kommer att behöva utnyttja komvux för att validera sina yrkeskunskaper. Detta för att få papper på sin arbetslivserfarenhet.

Kommunerna har genom komvux ett stort ansvar för att individer ska kunna tillgodoräkna och validera sin arbetslivserfarenhet.

– Vi tar höjd för att kunna möta ett ökat behov av validering, säger Mostafa Geha.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) tackar nej till att kommentera, hälsar hennes pressekreterare.