Ny utbildning för lärare som vill bli rektorer

Lärarförbundet skolledares ordförande Ann Charlotte Gavelin Rydman gläds åt den nya möjligheten med professionsprogrammet.

Nu startar en ny statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer. Den vänder sig till legitimerade lärare eller förskollärare.
Utbildningen är en del av det nya professionsprogrammet för lärare.

Lärarförbundet skolledares ordförande Ann Charlotte Gavelin Rydman gläds åt den nya möjligheten.

– Vi har drivit frågan kring rekryteringsutbildning och är glada över att det nu är en del av professionsprogrammet för lärare som är intresserade av ledarskap och rektorsuppdraget, säger hon.

Fyra utvecklingsområden

Utbildningen riktar sig alltså mot den som är lärare eller förskollärare och är intresserad av ett framtida uppdrag som rektor. För att vara behörig ska du vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem.

Utbildningen ska enligt Skolverket ge möjlighet att utveckla kunskaper inom fyra områden:

  • förskolan och skolans ramverk
  • rektorn och det formella ledarskapet
  • rektorn och kärnprocesserna
  • förskolan och skolan som lokal organisation

– Förhoppningsvis känner lärare sig bättre rustade efter utbildningen och vet därmed vad delar av rektorsuppdraget innehåller samt om det är något hen vill söka sig vidare till, säger Ann-Charlotte Gavelin.

Utbildningen genomförs som en kombination av internat- eller campusförlagd utbildning med inslag av distans (så kallad blended learning) beroende på utvecklingen av coronapandemin.

Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och erbjuds både på grundläggande och avancerad nivå. Den omfattar 6–8 utbildningsdagar och pågår vårterminen 2022 till hösten 2022.

– Att det blir en nationellt likvärdig utbildningsnivå och som erbjuds på både avancerad och grundläggande nivå är något vi gläds åt, konstaterar Ann Charlotte Gavelin-Rydman.

Här erbjuds den

Rekryteringsutbildningen kommer att erbjudas på några av de universitet som idag också har Rektorsprogrammet, den statliga befattningsutbildningen. Det är Karlstads universitet (både den i Karlstad och den utbildning som är förlagd till Mälardalen), Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet i Växjö.

Professionsprogrammet för lärare, som utbildningen är en del av, ska syfta till att stärka lärares kompetens och möjligheter att utvecklas i yrket. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att förbereda för det kommande professionsprogrammet.  Rekryteringsutbildningen för blivande rektorer är en av de insatserna.

Intresset för den första utbildningen har varit stort, Anmälan är stängd då antalet behöriga sökanden är fler än antalet platser inför kursstarten, vårterminen 2022.

LÄS ÄVEN

Rektorer om varför nästan alla är behöriga i Piteå och Kalmar

Skolsjälvförtroende ökade gymnasiebehörigheten

Fem tips från Årets rektor

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.