Inspirerande utbildning för skolchefer

Sarah Thorén, utbildningschef i Karlstad sedan drygt ett år, har nyligen avslutat Introduktionsprogrammet i Nationella skolchefsprogrammet.
– Det är något jag varmt rekommenderar till alla som är nya på den här typen av jobb, säger hon.

Föreningen Sverige Skolchefer, FSS, driver i samarbete med Skolverket och SKR, olika program med skilda karaktärer. Introduktionsprogrammet ska enligt föreningen ge en grund att bygga vidare på. En viktig del är att få ökad kännedom om var man kan finna kunskap. Forskningsanknytningen är därför viktig. Här behandlas olika aspekter av skolans ”spelplan”, det vill säga utbildningssystemet som helhet och dess dynamik. Programmet syftar till att ge skolchefer en översiktlig kunskap för att förstå och hantera de olika krav och möjligheter som skolchefsrollen innebär i relation till den egna huvudmannen, till skolans och förskolans ledare och till samhällsmedborgarna.
– Det här är verkligen något jag vill rekommendera till alla som är nya på den där typen av jobb. Du får träffa ett nätverk av kolleger med ungefär lika anställningar och samma bakgrund. Du får ta del av inspirerande litteratur och forskningsresultat som du kan föra vidare till dina medarbetare på hemmaplan, säger Sarah Thorén.

Programmet genomförs på internat vid fyra tillfällen under knappt ett år. Förutom introduktionsprogrammet har FSS ytterligare program: Specialisering som är ett tematiskt program, Digitalisering, en fördjupning som tar sin utgångspunkt i aktuella skolchefsfrågor, och det Högre nationella seminariet som karaktäriseras av en gemensam systematisk kunskapsspaning.

Sarah var till för knappt två år sedan rektor på Frödingeskolan i Karlstad, innan hon blev utbildningschef för kommunens förskolor. Vad är skillnaden?
– Den absolut viktigaste skillnaden möjligheten att påverka. Som rektor kan du jobba med en enhet, men som utbildningschef kan du vara med och påverka alla enheter i kommunen, säger Sarah Thorén.

Sveriges skolchefer

Föreningen Sveriges skolchefer (FSS), är fackligt och politiskt oberoende och ska ta tillvara skolchefers professionella intressen. Föreningen har som syfte att främja skolutveckling i allmänhet och skolchefers utveckling i synnerhet, samt stimulera till debatt om skolans uppdrag och utveckling. På deras webbplats skolchef.se kan du läsa mer om föreningen och dess utbildningsprogram.

Likvärdighet och ledarskap är temat på Skolledare21

Annat I kommande valrörelse har likvärdigheten inom svensk skola och förskola seglat upp som den tunga skolfrågan.–På Skolledare21 får skolledarna ta del av såväl aktuell forskning som lyckad praktik hur de kan öka likvärdigheten för barn och elever, säger Björn Hareland, programansvarig på styrelsens uppdrag.Bland talarna märks bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.